Dieta Optymalna

Nieznana BIOCHEMIA

POLFA

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

Zenon Ziółkowski – Sergiusz Olijewski

i Halina Wojtanowska.

 

W sprawie stosowania ATP u niemowląt.

Bydgoszcz 1962r. s. 8

 

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 16-03-2004wicej »
Próba wysiłkowa.

Prosta próba wysiłkowa w chorobach naczyń tętniczych.

                    PENTAPULS
Aparat do terapii prądami selektywnymi
               Instrukcja medyczna
        copyright by Jan Kwaśniewski.

  Pacjenci powinni mieć możliwość oceny zaawansowania choroby. Jest to szczególnie ważne ze względów psychologicznych dla osób z zaawansowanymi zmianami chorobowymi, u których dotychczasowe, zgodne ze współczesną wiedzą medyczną leczenie, nie przyniosło

źr. inf. - Pentapuls - Instrukcja medyczna / 20-02-2004wicej »
Prądy selektywne

Prądy selektywne w leczeniu chorych na miażdżycę tętnic kończyn dolnych (AO) i chorobę Buergera (EO). 

 Porównanie wyników uzyskanych u chorych leczonych w Wojskowym Zespole Sanatoryjnym w Ciechocinku (WZS) w latach 1969 -74 w okresie 24 dni pobytu, u których stosowano typową dietę sanatoryjną, z wynikami uzyskanymi u chorych przebywających w Akademii Zdrowia Arkadia (AZA) w Ciechocinku i w Cedzynie w latach 1987- 89 w okresie 14 dni pobytu, u których stosowano Żywienie Optymalne.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 16-02-2004wicej »
Optimal Nutrition

“Optimal Nutrition” and “Selective Currents”  as a treatment of atherosclerosis and Buerger’s disease of the lower limbs.

 

MD Jan Kwaśniewski

 

Introduction

This paper compares effects of the “selective current” treatment received by patients of Military Sanatorium in Ciechocinek during the years 1969 – 1974, who were on a typical diet (Group A), with effects of a similar “selective current” treatment received by patients of Health Academy “Arkadia” in Ciechocinek and Cedzyna during the years 1987 – 1989, who were on the “optimal diet” (Group B).

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 16-02-2004wicej »
Wstęp do badań nad Dietą Optymalną – propozycje.

Prezentuję Państwu dokument z 15 lipca 1975r. przygotowany przez lek. med. Jana Kwaśniewskiego, a dotyczący wstępnych propozycji planu badań o wpływie diety optymalnej na choroby cywilizacyjne.

 T.K.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 14-02-2004wicej »
Biuletyn Naukowy CWZS Lądek Zdrój nr 1, 1974r.

"Elektrostymulacje transcerebralne w leczeniu chorych na neurastenię".
lek. Jan KWAŚNIEWSKI
( z Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego w Ciechocinku)

    Ilość chorych na nerwice wzrasta we wszystkich  grupach wieku, schorzenia nerwicowe występują masowo u dzieci i młodzieży (3,5,9,14,19). Nerwice coraz częściej są przyczyną trwałej niezdolności do pracy (19). Leczenie chorych z nerwicą jest długotrwałe, kosztowne, często mało skuteczne. Około 90% chorych leczonych  w WZS w Ciechocinku podaje skargi typu nerwicowego, u blisko 30% nerwica jest chorobą zasadniczą (23).

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 12-02-2004wicej »
Nieznana BIOCHEMIA.

Fragment rozdziału pracy naukowej lek. med. Jana Kwaśniewskiego przygotowanej dla Przewodniczącego Komisji do badań nad Żywieniem Optymalnym, powołanej przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Zdrowia na polecenie Premiera, wysoko ocenionej przez prof. Juliana Aleksandrowicza pt. „ Wpływ odżywiania na biologiczną i kulturową ewolucję człowieka” – Ciechocinek, marzec 1974r.

 

Wiedza i poglądy o miażdżycy i cukrzycy.

 

Poglądy dotyczące odkładania się lipidów i cholesterolu w ścianie tętnic u chorych na otyłość, miażdżycę i cukrzycę są tylko poglądami i są sprzeczne z wiedzą sprawdzoną w badaniach naukowych*, jak wynika z prac doświadczalnych.

09-02-2004wicej »
Wyniki

Ciechocinek 2004.01.23.

 Wyniki uzyskane u chorych w Akademii Zdrowia Arkadia w latach 1987-89.

   Po dwóch latach działalności Akademii Zdrowia Arkadia w Ciechocinku, a następnie w Cedzynie k/ Kielc, wyniki leczenia chorych opracowałem w formie 9 prac naukowych informujących o stosowanych metodach leczenia oraz

31-01-2004wicej »
Stwardnienie rozsiane i boczne zanikowe.

Ciechocinek 1989.08.02.

 Przyczynowe leczenie stwardnienia rozsianego i stwardnienia bocznego zanikowego.
(Akademia Zdrowia Arkadia. Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski)

    Przyczyną naczelną obu chorób jest określony, niekorzystny skład diety, nie pokrywający potrzeb budulcowych, regeneracyjnych i energetycznych układu nerwowego, w szczególności rdzenia kręgowego.
  Różnica między chorobami polega na tym, że w stwardnieniu rozsianym niedostatki w zaopatrzeniu dotyczą głównie szlaków nerwowych czuciowych, doprowadzających, a w SLA obejmują ponadto szlaki ruchowe, zstępujące, czego skutkiem są zaniki mięśni.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 30-01-2004wicej »
Choroba Bechterewa

Ciechocinek 1989.07.31

 Przyczynowe leczenie choroby Bechterewa.
(Akademia Zdrowia Arkadia. Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski)

 Słowa kluczowe: Choroba Brchterewa jest uleczalna.

    Naczelną przyczyną choroby jest określony, niekorzystny skład diety nie pokrywający potrzeb budulcowych, regeneracyjnych i energetycznych tkanki łącznej, szczególnie kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych. Jest to choroba z autoagresji i podobnie jak wszystkie inne choroby z autoagresji spowodowana jest nieprawidłowym odżywianiem. Gdy jakieś tkanki nie otrzymują potrzebnych im do życia składników upominają się o poprawę swojego zaopatrzenia wytwarzając autoantygeny, na co organizm (podobnie jak każde państwo) reaguje zawsze w sposób typowy wytwarzając przeciwciała przeciwtankowe i niszcząc buntujące się tkanki. Efektem jest choroba.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 29-01-2004wicej »

4 5 6 7 8 9 

Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski