Artykuły opublikowane

Słowo ludu (nr 8314) 15 września 1973r.

Czy wiemy co robić, aby nie chorować?
Szacowne zdrowie (cz.II)

Jednym z najważniejszych zadań dla ludzkości jest poznanie praw rządzących sprawami życia i śmierci, zdrowia i choroby, młodości i starzenia się, poznanie czynników wpływających na poziom inteligencji, zdolności, sprawność fizyczną, na cechy osobowości i motywy postępowania człowieka.

   W różnych okresach dziejów ludzkości szukano odpowiedzi na te pytania, różne też znajdowano odpowiedzi.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 10-01-2004wicej »
Słowo ludu (nr 8308) 8 września 1973r.

Nie jest prawdą, że człowiek musi chorować.
Szacowne zdrowie (cz. I)

   Przed kilku laty, jako młody lekarz uczestniczyłem w konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom geriatrycznym. Opisywano tam przypadki długowiecznych, żyjących często ponad 100 lat. Zacząłem interesować się podobnymi ludźmi, szukać przyczyn, które umożliwiały im zdrowe i długie życie.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 09-01-2004wicej »
MAGAZYN POLSKI nr 7 lipiec 1972

Jak będziemy się odżywiać?

Dieta optymalna oparta jest głównie na produktach pochodzenia zwierzęcego, na pełnowartościowym białku i najbardziej wydajnym źródle energii, jakim są tłuszcze zwierzęce, nasycone, twarde.

Nawet jeśli ta dieta jest u człowieka zbyt jednostronna (rybacy, pasterze), także wpływa na niego korzystnie. Najdłużej żyją i są najbardziej zdrowi właśnie rybacy i pasterze. Narody, grupy religijne, odżywiające się głównie produktami pochodzenia zwierzęcego należą do najbardziej zdrowych i długowiecznych, pod warunkiem, że oni i ich przodkowie nie byli narażeni na długie okresy głodu.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 07-01-2004wicej »
NOWOŚCI - dziennik toruński (nr 1311) 13 kwietnia 1972

S.O.S. dla młodzieży! (cz.II)

Wszystkie czynniki określane mianem szkodliwości współczesnej cywilizacji, a którym to czynnikom przypisuje się decydującą rolę w powstawaniu niekorzystnych zjawisk obserwowanych u ludzi, mają minimalny wpływ szkodliwy na stan zdrowia, długość życia, sprawność fizyczną i umysłową CZŁOWIEKA PRAWIDŁOWO ODŻYWIANEGO. Działają szkodliwie, ale nie w sposób decydujący, na człowieka odżywianego nieprawidłowo i to tym bardziej szkodliwie, czym gorszy jest skład jego diety.

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 06-01-2004wicej »
NOWOŚCI - dziennik toruński (nr 1310) 12 kwietnia 1972

S.O.S. dla młodzieży! (cz. I)

 „Młode pokolenie mimo wybujałego wzrostu, oznacza się słabością, niską wydolnością, wadami postawy i budowy ciała. WZRASTA ilość wypadków miażdżycy w młodym wieku, ZWIĘKSZA się liczba chorych na choroby serca i naczyń krwionośnych, występują MASOWO objawy nerwicy”

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 04-01-2004wicej »
Sportowiec (nr 1104) 18 stycznia 1972r.

Czemu zawdzięcza Juha Väätäinen swoje imponujące zwycięstwo na mistrzostwach Europy w Helsinkach w roku 1971?
Jak to się stało, że mizernej budowy Bikila Abede pokonał gigantów maratonu na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w roku 1960 i Tokio w roku 1964?

Jan Kwaśniewski, specjalista medycyny fizykalnej oraz balneokilimatologii, lekarz w jednym z sanatoriów w Ciechocinku, zajmujący się również zagadnieniami dietetyki, twierdzi, że na wielką sprawność fizyczną sportowca decydujący wpływ ma prawidłowe odżywianie.

REKORDY W SPIŻARNI. – Jan Kwaśniewski.

Czy nasi sportowcy odżywiani są jeśli nie bardzo dobrze to przynajmniej dostatecznie? Niestety, poza nielicznymi wyjątkami karmieni są nieprawidłowo i od lat coraz gorzej,

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 02-01-2004wicej »
Perspektywy (nr 130) 25 luty 1972r.

Przemiana czy degeneracja?

Od Redakcji:

„Publikujemy dziś tekst bardzo kontrowersyjny. Są to poglądy, które - choć znalazły już uznanie niektórych uczonych - są podzielane przez mniejszość. Prezentowane poglądy, poparte są szerszą argumentacją naukową, którą autor zawarł w przygotowywanej książce. Należy jednak wziąć pod uwagę, że autor prezentuje w sposób dyskusyjny pewien tylko jednostronny sposób spojrzenia na sprawy jutra, których nie można rozpatrywać wyłącznie poprzez problematykę wyżywieniaNiewątpliwie konieczne jest podjęcie w tej dziedzinie szerszych badań zarówno z biologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Publikując ten tekst mamy nadzieję wzbudzić zainteresowanie problemem, a także rzeczową dyskusję w środowiskach naukowych."

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 01-01-2004wicej »
Żołnierz Wolności (nr 6405) 20 lipca 1971r.

O sprawność fizyczną kadry.

Głos lekarza:

     Problem odpowiedni wysokiej sprawności fizycznej żołnierzy stawiany był na czołowym miejscu we wszystkich armiach na przestrzeni dziejów. Armie składające się ze sprawnych fizycznie żołnierzy zawsze górowały w konfrontacji z tymi, w których nie przywiązywano większego znaczenia do sprawności fizyczne (Spartanie, Rzymianie, Mongołowie, armia szwedzka w XVII wieku, czy współcześni Beduini w armii jordańskiej).

źr.inf. archwum dr-a J.K. / 01-01-2004wicej »
Prawda o Żywieniu Optymalnym
Polemika Jana Kwaśniewskiego z Komitetem Terapii Polskiej Akademii Nauk -
"Prawda o żywieniu optymalnym"
Ciechocinek, 13.06.1999
Stanowisko Komitetu Terapii Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk dotyczące diety optymalnej, opublikowane niedawno w „Dzienniku Zachodnim, podpisane przez 30 profesorów, nie ma nic wspólnego z prawdą.
optymalni.pl / 01-01-2004wicej »

8 9 10 11 12

Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski