Dieta Optymalna

Nieznana BIOCHEMIA
05-04-2004

Biochemia serca i jego choroby z tym związane” – fragment książki Jana Kwaśniewskiego – „Nie tylko o otyłości” (lipiec 1982), która wkrótce zostanie wydana przez Wydawnictwo WGP.
copyright by: Jan Kwaśniewski, Tomasz Kwaśniewski.

 (...)
Już Pliniusz zapisał, że: „za tępe uchodzą te stworzenia, których serce jest twarde i sztywne; za zuchwałe te, u których jest małe; za tchórzliwe – u których zbyt wielkie” (195). Na stu sportowców o największych osiągnięciach znaleziono serca małe aż u 91, a sportowcy o dużych sercach bardzo szybko przestawali być sportowcami (138).
   Czym lepiej żywi się człowiek, tym lepsze źródła energii może przeznaczać jego organizm dla pracy serca i mózgu. Czym lepsze źródła energii otrzymuje serce, tym może być mniejsze, gdyż nie potrzebuje rozbudowywać linii technologicznych do spalania gorszych paliw. Czym mniejsze jest serce, tym jest bardziej sprawne i tym mniej potrzebuje tlenu.

   Żeby nie było wątpliwości: ani glukoza, ani miód nie nadają się zupełnie jako źródło energii dla serca, nawet dla zwierząt trawożernych, a tym bardziej dla człowieka.

   Jeśli człowiek żywi się tak źle, że jego serce musi otrzymywać część energii ze spalania glukozy, to rozwija się choroba zwana miokardiopatią przerostową, waga serca wzrasta 2 i więcej razy, sprawność serca znacznie spada i człowiek ginie. Włókna mięśnia sercowego powiększają kilkakrotnie swą objętość, są przeładowane enzymami potrzebnymi do spalania glukozy (210), nigdy w takim sercu nie rozwinie się miażdżyca (250), gdyż nie ma możliwości technicznych dla jej rozwoju. Enzymów do spalania glukozy w zdrowym sercu, przeciętnie nawet żywionego człowieka nie ma zupełnie.

Jeśli człowiek żywi się tak źle, że jego serce musi otrzymywać część energii z zamiany kwasu pirogronowego na mlekowy, co odbywa się bez zużycia tlenu, to człowiek taki jest chory na chorobę wieńcową, gdyż tylko w tej chorobie można spotkać w sercu enzymy potrzebne w tych reakcjach (168, 78).

Jeśli człowiek żywi się tak źle, że jego serce musi otrzymywać część energii ze spalania WKT (wolne kwasy tłuszczowe – dop. TK) a glukozę wykorzystuje jako uzupełniające źródło tlenu do spalania tych trójglicerydów, to człowiek taki jest chory na tzw. serce sportowca, oczywiście kiepskiego, lub na zastoinową niewydolność krążenia. W obu przypadkach serce znacznie przerasta, gdyż musi pomieścić w swoich komórkach liczne, ciężkie, mało wydajne, zajmujące dużą objętość enzymy.

Jeśli człowiek żywi się tak źle, że jego serce musi korzystać z WTK, jako istotnego źródła energii, to człowiek taki jest chory na tzw. zespół hiperkinetycznego serca (85), lub na chorobę wieńcową. Wolne kwasy tłuszczowe, nasycone wodorem, o długich łańcuchach, w których grupa COOH przypada na najdłuższy łańcuch węglowodorowy są najlepszym paliwem dla organizmów żywych, ale i one nie nadają się jako źródło energii dla mózgu, czy serca, jeśli chcemy, by serce czy mózg pracowały najsprawniej.

  Dobrze żywiony organizm z gatunku uprzywilejowanego dostarcza dla pracy serca i mózgu głównie gotowe związki wysokoenergetyczne, akumulatory, które oddają energię i są odsyłane do innych tkanek do powtórnego naładowania.
(...)

Piśmiennictwo
:
195 – Pliniusz: Historia naturalna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, str. 66, 
          76, 162, 163.
138 – Kowarzykowa Z.: Adaptacja serca (III). Konferencja okrągłego stołu. PTL 1968, 37,
          1418.
210 – Roszkowska W. i Wolska K.: Cardiomyopathia hypertrophica obsttructiva. PTL 1967, 13,
         479.
250 – Świątkowska K. I Gizińska H.: Zachowanie się krzywych NEFA i zmętnienia osocza po
          posiłku tłuszczowym u osób otyłych przed i po leczeniu odchudzającym. PTL 1966, 10,
          340.
168 – Mazurowa A. i wsp.: Zawartość niektórych metabolitów przemiany węglowodanowej we
          krwi w przebiegu zawału serca i w chorobie wieńcowej. PTL 1966, 18, 657
 78 – Gibiński K.: Metabolizm serca niewydolnego. PTL 1968, 39, 1493
 85 – Gorlin R.: Zespół hiperkinetycznego serca. PTL 1963, 40, 1501

źr. inf. - Dr Jan Kwaśniewski - Nie tylko o otyłości.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski