Dieta Optymalna

Nieznana BIOCHEMIA
10-04-2004

"O hodowli i zniewoleniu przez chleb" - fragment książki Jana Kwaśniewskiego – „Nie tylko o otyłości” (lipiec 1982), która wkrótce zostanie wydana przez Wydawnictwo WGP.
copyright by: Jan Kwaśniewski, Tomasz Kwaśniewski.(...)
   Maksymalny rozwój hodowli, głownie bydła mlecznego, był jak dotąd, prawie w każdym przypadku, przyczyną powstania każdej wielkiej cywilizacji, lub czasem inne czynniki o podobnych skutkach. O nadprodukcji sera, masła i śmietany u Sumerów wspomniałem uprzednio.
   W Egipcie przez tysiące lat jednym z najważniejszych bogów był byk – Apis, gdyż kapłani doskonale znali znaczenie hodowli bydła mlecznego, dla utrzymania wysokiej wartości biologicznej ludzi, gwarantującej trwałość państwa i jego wielkość.
   Właśnie ci mądrzy kapłani powiedzieli Herodotowi, że „Z potraw, które zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie” (95). Z chorobami ludzkimi jest dokładnie tak, jak powiedzieli kapłani egipscy Herodotowi; wszystkie choroby ludzkie mają swą naczelną przyczynę w potrawach, które człowiek zjada. Nie tylko choroby, ale wszystkie inne zjawiska występujące w życiu jednostek i społeczeństw są skutkiem żywienia. Co ważnego o Egipcjanach zapisał Herodot? -…” i wszyscy Egipcjanie czczą krowy najbardziej ze wszystkich bydląt… Są zaś Egipcjanie po Libijczykach w ogóle najzdrowszymi ze wszystkich ludzi… są bezsprzecznie najbieglejszymi w dziejach ludźmi, z jakimi się zapoznałem… Kapłani egipscy… otrzymuje każdy co dzień wielką ilość wołowiny i gęsiny… Inni ludzie żyją z pszenicy i jęczmienia, a Egipcjaninowi, dla którego te rodzaje zboża stanowią środek pożywienia, uchodzi to za największą hańbę” (95).

 Ludzie, którzy czczą krowy najbardziej ze wszystkich bydląt, są najzdrowszymi i najbieglejszymi we wszystkim ludźmi, dla tych ludzi spożywanie produktów zbożowych jest największą hańbą.

   Kapłani Egipscy i wyżsi urzędnicy nie spożywali produktów zbożowych, gdyż wiedzieli, do czego to doprowadza człowieka. Potwierdza to zapisany w Biblii opis uczty, jaką przyjął w Egipcie swych braci Józef ponad 3000 lat temu: „I położono jemu osobno, Egipczanom też, którzy jedli z nim, osobno; bo nie mogą jeść Egipczanie z Hebrajczykami chleba, gdyż to jest obrzydliwością Egipczan” (19).

   Dla człowieka na diecie optymalnej chleb jest niejadalny. Chleb i inne produkty zbożowe zamieniają człowieka w niewolnika. Bez zboża i chleba niewolników nie mogło być. Człowieka żywionego w sposób zbliżony do optymalnego zamienić w niewolnika nie można. Jest takim samym człowiekiem, o podobnej wartości biologicznej jak jego właściciel, można go tylko było uwolnić, przyjąć na członka własnej społeczności lub zabić. „Człowiek zaczął być rolnikiem nie przez rozsądek, ale przez potrzebę” (231). „Jest więcej niż prawdopodobne, że uprawa zboża powstała… na skutek potrzeby dostarczania paszy dla bydła i dopiero później stała się źródłem wyżywienia ludzi” bowiem „ europejscy i azjatcy Aryjczycy mają jeszcze wspólne nazwy dla bydła, natomiast prawie wcale nie dla sadzonych roślin” – F. Engels.

Chleb i inne produkty zbożowe zamieniają człowieka w niewolnika. Właśnie to, co zamienia człowieka w posłusznego niewolnika, w ubogiego duchem podniesiono do symbolu najwyższego dobra i nakazywano najwyższy szacunek w religii chrześcijańskiej.
(...)

Piśmiennictwo:

  95 - Herodot: Dzieje. Czytelnik - Warszawa, 1959
  19 - Biblia: Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne - Warszawa, 1975
231 - Staszic S.: Ród Ludzki. PWN - Warszawa, 1959

 

źr. inf. - Dr Jan Kwaśniewski - Nie tylko o otyłości.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski