Dieta Optymalna

Nie tylko o otyłości.
29-03-2004

Szanowni Państwo,
Przedstawiam dla zainteresowanych fragment piśmiennictwa z książki dr-a Jana Kwśniewskiego "Nie tylko o otyłości", która wkrótce ukaże się drukiem.
Piśmiennictwo:
1.   Abrens E. i wsp.: Wpływ tłuszczów diety na poziom lipidów surowicy. PTL 1958, 13, 492 
      (Str. Lancet 1957, 19)
2.   Aleksandrow D. i Michajlik A.: jak ustrzec się choroby wieńcowej i zawału serca. PZWL,
      Warszawa, 1970
3.   Aleksandrowicz J.: Argumenty nr 1022, Warszawa, 19784.   Aleksandrowicz J.: Argumenty nr 1027, Warszawa, 1978
5.   Andersen H.C.: Baśnie, Str. 635, PIW, Warszawa, 1969
6.   Andreasik Z., Gruszka STR.: Zachowanie się podstawowej przemiany materii w otyłości.
      PTL, 1963, 38, 1411
7.    Anumonye A. i wsp.: Stężenie kwasu moczowego w osoczu u kierowników przemysłu i
        handlu w Edynburgu. PTL 1970, 9, 349 (Str. JAMA 1969, 208, 7, 1141)
8.     Arystoteles: Fizyka. PWN, Warszawa 1968, Str. 46
9.     Arystoteles: O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt. PWN,
        Warszawa 1975, Str. 22
10.   Arystoteles: Polityka, PWN, Warszawa 1964, Str. 41, 44, 56, 170
11.   Awicenna: Księga Wiedzy, PWN, Warszawa 1974, Str. 152
12.   Barancewicz J. i Niemiec STR.: Rozwój fizyczny ludności Dolnego Śląska w minionym XXV
        leciu. PTL, 1970, 43, 1631
13.   Baranowski T.: Podręcznik biochemii. PZWL, Warszawa 1967
14.   Bembnowski B. i Borsukowski W.: Obraz radiologiczny i ocena kliniczna stawów barkowych
        u pilotów. Lek. Wojsk. 1966, 1, 57
15.   Bembowski B. i Pawlicki W.: Ocena radiologiczna odcinka szyjnego kręgosłupa u pilotów.
        Lek. Wojsk. 1965, 12. 1026
16.   Best C.H. i Taylor N.B.: Fizjologiczne podstawy postępowania lekarskiego. PZWL,
        Warszawa, 1971
17.   Berkowitz D.: Dna, hiperlipidemia i cukrzyca – wzajemne związki. PTL 1967, 22, 848 Str.
        JAMA 1966, 197, 197, 2, 77)
18.   Bernacka K. i wsp.: Gościec przewlekły postepujący jako zespół antymiażdżycowy. PTL
        1966, 21, 782
19.   Biblia: Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, Warszawa 1975
20.   Biedowa J. i Krzychalska Z.: Wyrzynanie zębów stałych u dzieci Krakowa i Rzeszowa. PTL
        1972, 6, 220
21.   Bielicki M.: Zapomniany świat Sumerów. PIW, Warszawa 1969
22.   Blaim A.: Badania kliniczne i laboratoryjne nad otyłością wieku dziecięcego. Ośrodek
        Wydawniczy A.M w Warszawie. 1964
23.   Blaim A. i Ignaciuk A.: Wpływ leczenia na wzrost i rozwój dzieci z niedoczynnością
        tarczycy. PTL 1964, 36, 1367
24.   Błagoskłonnaja I.W. i wsp.: Zaburzenia sekrecji hormonu somatropowego w przypadkach
        miażdżycy naczyń wieńcowych. PTL 1970, 11, 418 (Str. Klin. Med. 1969, 47, 10,97)
25.   Boileau J. i Lizotte P.: Depistage du nombre d`enfans obéses et etude somaire du statut 
        socioéconomique de leur famille. Vie. Med. Can. Fr. 1972, 1, 572
26.   Bojanowicz K. i wsp.: Badania nad zachowaniem się wskaźnika piersiowo-kończynowego
        w ciągu życia, zwłaszcza młodzieży. PTL 1963, 52, 1952
27.   Bojanowicz K.: Leczenie choroby wrzodowej za pomocą „diety ubogiej w potas”. PT 1966,
        45, 1721
28.   Bomski H. i Kupa J.: Zmiany w układzie krzepnięcia pod wpływem glukozy stosowanej
        dożylnie lub doustnie. PTL 1968, 12, 433
29.   Brantŏme: Żywoty państw swawolnych. PIW Warszawa, 1975, Str. 407
30.   Bray G.A.: Wpływ ograniczenia kaloryczności pożywienia na wydatki energetyczne u
        otyłych. PTL 1970, 18, 669 (Str. Lancet 1969, 7617, 397)
31.   Brontë Ch.: Dziwne losy Jane Eyre. PIW Warszawa 1976, t. II., Str. 221
32.   Brooks G.W. et Mueller E.: Serum Urate Concentrations among University ProfessorStr.
        Jama 1966, 195, 6, 415
33.   Brower C. i wsp.: Korzystny wpływ jejunoileostomii na przymusowe jedzenie i związane z
         nim objawy psychiatryczne. PTL 1975, 27, 1163 (Str. Brit. Med. Jour. 1974, 5940, 314
34.   Butterfield W.J. i Whichelow M.J.: Wpływ diety, pochodnych sulfonylomocznika i
        feforminy na tkankowe wychwytywanie glukozy w cukrzycy i otyłości. PTL 1969, 33, 129
        (Str. Lancet 7572, 785)
35.   Bürger M: Biomorfoza i jej znaczenie w procesie starzenia się i stanach chorobowych.
        PZWL Warszawa 1965
36.   Calvy G. i wsp.: Lipidy surowicy a enzemy. PTL 1963, 42, 1581 (Str.  Jama 1963, 183,1)
37.   Cash I.D.: Umiarkowane ćwiczenie fizyczne a układ fibrynolityczny u zdrowych mężczyzn i
        kobiet. PTL 1976, 24, 927 (Str. Brit. Med. Jour. 1966, 5512, 502)
38.  Cash I.D. i wsp.: Reakcja  i fibrynolityczna na mierny wysiłek fizyczny u 50 osób zdrowych
        w średnim wieku. PTL 1969, 14, 538 (Str. Brit. Med. Jour. 1968, 5606, 658)
39.  Castaigne P. i wsp.: Badania porównawcze nad oddziaływaniem układu nerwowego i
       mięśniowego na niedokrwienie u osób zdrowych i chorych na cukrzycę. PTL 1966, 40,
       1547 (Str. Bull… de Paris 1965, 116, 14, 1395)
40.  Cayer D. et Ruffin I.M.: Experiences with a polyunsaturated fat nutritional preparation in
        the dietary menagement of patients with peptic ulcer. Am. J. Clin Natur. 164, 17, 279
41.  Chase H.P. i wsp.: Badania masowe w kierunku hiperlipidemii w dzieciństwie. PTL 1975,
        37, 1550 (Str. Jama 1974, 230, 11, 1535)
42.  Chęcińska Z., Wojciechowski F.: Zmiany zwyrodnieniowe – zniekształcające kręgosłupa u
       otyłych. Pol. Arch. Med. Wewn. 1963, 9, 1094
43.  Chlouverakis C. i wsp.: Tolerancja glukozy, wiek i insulina w krwi krążącej. PTL 1968, 10,
       368 (Str. Lancet 1967, 7494, 806)
44.  Chodakowska J. i wsp.: Nadciśnienie tętnicze u chorych w młodym wieku. Analiza kliniczna
       100 przypadków. PTL 1974, 11, 433
45.  Chodżyjew A.Ch. i Mirocznuk Ł.M.: Procesy autoimmunizacyjne w miażdżycy. PTL 1972,
       3, 119 (Str. Klin. Med. 1971, 49, 9, 22)
46.  Cichocki J.: Badania nad epidemiologią otyłości w wybranych środowiskach
       w województwie opolskim. Pol. Arch. Med. Wewn. 1963, 9, 1088
47.  Cohen R.J. i wsp.: Zmiany fibrynolizy i krzepliwości krwi wywołane przez wysiłek i rola
       pobudzenia receptorów betaandrenergicznych. PTL 1969, 42, 1633 (Str. Lancet 1968,
       7581, 1264)
48. Coppen B. i wsp.: Metabolizm mineralny w stanach maniakalnych. PTL 1966, 37, 1426 (Str.
       Brit. Med. Jour. 1965, 5479, 71)
49. Coursin D.B.: Nutrition and brain function. – Rozdział 38 w “Modern Nutrition in Health
       and Disease”, ed. Goodhard R.S., Wolh G. Philadelphia 1968
50. Crocford P. i wsp.: Effect of glucagon on serum insulina, plasma glusoce and free fatty
      acid in man. Metabolism., 1966, 15, 114
51. Crocford P. i wsp.: Wpływ wieku na tolerancję glukozy po dożylnym podaniu i na  
       immunoreaktywną insulinę surowicy. PTL 1967, 3, 115 (Str. Lancet 1966, 7435, 465)
52. Crawford M. i wsp.: Zmiany twardości wody, a zgony wśród miejscowej ludności. PTL
      1972, 12, 480 (Str. Lancet 1971, 7720, 327)
53. Cutilo S.: Insuline response to glucagon in obese children. Lancet 1968, 2, 1188
54. Czech-Jureczko Cz. i Nowosielska-Derus E.: Dieta Sippyego a miażdżyca. PTL 1968, 8, 159
55. Dann T.C. i Roberts D.F.: Czy koniec trendu? Dwanaście lat badań wieku pok.
      przekwitania. PTL 1974, 20, 864 (Str. Brit. Med. Jour. 1973, 5874, 265)
56. Dawidowicz A.: Wsp,ółczesny stan badań nad cukrzycą w świetle obrad IV Kongresu
      Międzynarodowej Federacji Cukrzycowej w Genewie. PTL 1962, 25, 1013
57. Dawidowicz  A.: O mechanizmie oddziaływania pochodnych guanidyny na przemianę
      węglowodanową u zwierząt i ludzi. PTL 1963, 46, 1738
58. Dawidowicz A.: Problemy cukrzycy ciężarnych. Wiad. Lek. 1974, XXVII, 3, 259
59. Dawidowicz A.: Wpływ pracy fizycznej na niektóre elementy metabolizmu i rola leczenia
      ruchem w chorobach przemiany materii. PTL 1971, 11, 396
60. Demel K.: Zwierzę i jego środowisko. PWN, Warszawa 1969
61. Domaniewski J. i wsp.: Miażdżyca naczyń wieńcowych serca a kamica żółciowa. PTL 1967,
      19, 704
62. Domaniewski J. i wsp.: Zawał mięśnia serca a kamica żółciowa. PTL 1967, 20, 750
63. Dubos R.: Człowiek, środowisko, adaptacja. PZWL, Warszawa 1970
64. Duffus G.M. i Mac Gillivray I.: Częstość toksemii przedrzucawkowej u palących
      i niepalących kobiet. PTL 1969, 12, 460 (Str, Lancet 1968, 7550, 994)
65. Duncan G.G.: Diseases of Metabolism. Philadelphia i London 1964
66. Ebert J.D.: Biologia rozwoju. PWN, Warszawa 1970
67. Ejsmont W.: Analiza leczenia szpitalnego pracowników gospodarki morskiej Gdańska i
      Gdyni. PTL 1970, 21, 779
68. Enos W.F. i wsp.: Zmiany anatomopatologiczne naczyń wieńcowych u podległych
      żołnierzy. PTL 1956, 10, 471 (Str. Jama 1955, 158, 11, 912)
69. Escher M. i wsp.: Nadciśnienie, nadużycie nikotyny, hipercholesterolemia i nadwaga u
      mężczyzn szwajcarskich. PTL 1975,10, 446 (Str. Schw. Med. Wschr. 1974, 104, 40, 1423)70. Ewy Z.: Zarys fizjologii zwierząt. PWN, Warszawa 1980
71. Fabry P. i wsp.: Częstość posiłków a choroba wieńcowa. PTL 1969, 22, 858 (Str. Lancet
      1968, 7561, 190)
72. Falkiewicz A. i wsp.: Otyłość a zmiany naczyniowe w materiale chorych II Kliniki Chorób
      Wewnętrznych A.M. we Wrocławiu. Pol. Arch. Med. Wewn. 1963, 9, 1096
73. Fitzgerald M. i wsp.: Występowanie  cukrzycy u matek, które rodzą duże noworodki. PTL
      1962, 3, 118, (Str. Lancet 1961, 7189, 1250)
74. Furman K. i wsp.: Wpływ Fenmetrazyny – Polfa na wagę ciała i gospodarkę lipidową ludzi
      otyłych. Pol. Arch. Med. Wewn. 1963, 9,1100
75. Garlicki M.: Arthrosie deformans coxae chorobą społeczną, PTL 1969, 23, 865
76. Gazet I.C. i wsp.: Leczenie znacznej otyłości metodą operacji omijającej jelito czcze. PTL  
       1975, 27, 1163 (Str. Brit. Med. Jour. 1974, 5940, 311)
77. Gennes I.L. i wsp.: Tolerancja na dietę bogatotłuszczową w przypadkach hiperlipemii lub
       hiperglicerydemii. PTL 1970, 24, 901 (Str. Ann. de Med. de Paris 1969, 120, 12, 787)
78. Gibiński K.: Metabolizm serca niewydolnego. PTL 1968, 39, 1493
79. Gibiński K.: Leczenie otyłości głodem. PTL 1969, 25, 951
80. Głowacka M. i wsp.: Wpływ środowiska na określone zespoły chorobowe. Materiały na VII
      Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Cz. I, Tom II, 1973
81. Gola A.: Badania nad składem lipidów w leukocytach i osoczu w białaczkach oraz chorobach
       nienowotworowych. PTL 1974, 48, 2098
82. Gołacka K.: Zaburzenia składu tłuszczowców w otyłości egzogennej. PTL 1964, 33, 1266
83. Gordon H. i wsp.: Dieta tłuszczowa a przemiana cholesterolu. PTL 1958,35, 1374 (Str.
       Lancet 1975, 26)
84. Gorki M;: matka. PIW, Warszawa 1974, str. 128, 192
85. Gorlin R.: Zespół hiperkinetycznego serca. PTL 1963, 40, 1501 (Str. Jama 1962, 182, 823)86. Gorochowski B.I.: Zawał mięśnia sercowego a cukrzyca. PTL 1970, 48, 1867 (Str. Klin.
      Med. 1970, 48, 5, 123)
87. Górski M. i wsp.: Stan czynnościowy wątroby w otyłości. Pol. Arch. Med. Wewn. 1963,
      1086
88. Graczykowska-Kaczorowska A. i wsp.: Wyniki dietetycznego leczenia otyłości. PTL 1970,
      39, 1451
89. Grande F.: Effect of glucagon on plasma free fatty acids and blood suger in brids. Proc
      Soc. Exp. Biol. Med., 1968, 128, 532
90. Grzesiuk S.: Pięć lat kacetu, Książka i Wiedza, Warszawa 1971, str. 288, 361
91. Gutkowski P.: Dieta bogatowęglanowa a poziom cholesterolu we krwi. Przegląd Lekarski
      1970, 2, 313
92. Haduch S.: Analiza stanu zdrowotnego personelu latającego polskich linii lotniczych LOT.
       Med. Lotnicza 1973, 40, 41
93.  Hašek J.: Przygody dobrego wojaka Szwejka. Wyd. „Śląsk” – Katowice 1973
94.  Hartwig W.: Leczenie otyłości. Balneologia Pol. 1952, Tom II, 99
95.  Herodot: dzieje. czytelnik – Warszawa 1959, str. 135, 137, 152, 211, 305
96.  Herzberg B.N. i wsp.: Doustne środki antykoncepcyjne, depresja libido. PTL 1972, 12,
       478, (Str. Brit. Med. Jour., 1971, 5733, 459)
97.  Hornowski J,: Z badań nad miażdżycą tętnic personelu latającego. Med. Lotn. 1965, 17,
       107
98.  Hornowski J. i Zakrzewski T.: Kliniczna i orzecznicza ocena stanu psychofizycznego pilotów
       po 40 roku życia, Med. Lotn. 1968, 21, 22
99.  Hornowski J.: Informacja lotniczo-lekarska. WIML, 1971, 19, 14
100. Horst A.: Genetyczne aspekty żywienia. PTL 1963, 52, 1979
101. Horst A.: Z zagadnień ekologii człowieka. PZWL Warszawa 1963
102. Howald H.: Metaboliczne efekty aktywności sportowej. PTL 1975, 15, 655 (Str, Schwiiz
        Med. Woch. 1974, 104, 44, 1535)
103. Huczek-Głebocki J. i wsp.: Choroba wieńcowa a typ budowy ciała. PTL 1970, 14, 479
104. Jabłońska A. i Spahn U.: Zachowanie wolnych kwasów tłuszczowych i gliceryny w  
        urowicy krwi u dzieci pod wpływem glukagonu. Pedriatria Pol., 1970, 45, 155
105. J abłońska A.: Lipolityczne działanie glukagonu u dzieci otyłych. PTL 1974, 23, 985
106. Jagielski J;: Wpływ dozowanego wysiłku fizycznego na współczynnik przyswajania
        glukozy
         u chorych na cukrzycę. Balneologia Polska 1975, t. XX., z. 1-2, 147
107. Jan Paweł II: Dives et Misericordia. 2.12.1980 r.
108. Jarosz M.: Elementy patologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej. PZWL, Warszawa 1971,
         s. 77
109. Jerzykowska-Kuleszyna K. i Żywicka-Twardowska I.: Fizjologia noworodka i wcześniaka.
         PZWL, Warszawa 1964
110. Jedzrejewska A. i Iwanowski L.: Encefalopatia cukrzycowa. PTL 1972, 18, 679
111. Johansen K. i Hansen A.P.: Wysoki dobowy poziom hormonu wzrostu surowicy u
        młodocianych chorych na cukrzycę. PTL 1970, 9, 347 (Str. Brit. Med. Jour., 1969, 5653,
        356)
112. J okai M.: Biedni bogacze. Czytelnik – Warszawa 1974, s. 177
113. Jouve A. i wsp.: Zaburzenia przemiany cukrowców w miażdżycy. PTL 1966, 37, 1428
        (Str. Bull… de Paris 1965, 116, 13, 1323)
114. Jouve A. i wsp.: Zaburzenia metaboliczne w miażdżycy. PTL 1967, 15, 571 (Str. La 
         Presse
         Med. 1966, 74, 22, 1685)
115.  Kant I.: Krytyka władz sądzenia. PWN, Warszawa 1964
116.  Kant I.: Krytyka czystego rozumu. Zakład Główny w Księgarni E. Wende i sp.
         Warszawa  1904
117.  Karpiak S.E.: Metabolizm mięśnia serca. PTL 1968, 40, 1533
118.  Kasl S.V. i Broocks G.W.: Zmiany poziomu cholesterolu i kwasu moczowego w surowicy u
         ludzi tracących pracę. PTL 1969, 43, 1333 (Str. Jama 1968, 206, 7, 1500)
119.  Kasl S.V. i wsp.: Poziom kwasu moczowego surowicy i cholesterolu a osiągnięcia życiowe,
         zachowanie się i motywacja. PTL 1971, 23, 885, (Str. Jama 1970, 213, 8, 1291)
120.  Kasl S.V. i wsp.: Poziom kwasu moczowego surowicy i cholesterolu a osiągnięcia życiowe,
         zachowanie się i motywacja. PTL 1971, 21, 814 (Str. Jama 1970, 213, 7, 1158)
121.  Kekwick A., Pawan G.L.S.: Metabolic study in human obesity with isocaloric diets hihg in
         fat, protein or carbohydrate. Metabilism 1957, 6, 447
122.  Kellock T.: Waga ciała noworodków a cukrzyca u ojców. PTL 1962, 3, 119 )Str. Lancet
         1961, 7189, 1252)
123.  Kempisty Cz.: Wyniki socjo-medyczne badań potomstwa byłych więźniów obozów 
         kocentracyjnych. Przegląd Lek. 1973, 1, 12
124.  Kersbaum A. i wsp.: Palenie i nikotyna a wydzielanie kory nadnerczy. PTL 1968, 51, 1991
         (Str. Jama 1968, 203, 4, 275)
125.  Kierst W.: nauka o zywieniu zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 1960
126.  Kieta-Fyda A. i Pasyk S.: Ocena biochemicznych wskaźników przemiany tłuszczowej w
         miażdżycy. PTL 1966, 44, 1683
127.  Kinsell L.W. i wsp.: Dietary considerations with regard to type of fat. Am. J. Clin. Nutr.,
         1964, 15, 198
128.  Knapik Z. i Paczyński A.: Cukrzyca ludzi otyłych i jej leczenie. Pol. Arch. Med. Wewn.,
         1963, 9, 1092
129.  Knox E.C.: Umieralność z powodu choroby wieńcowej a poziom wapnia w diecie. PTL
         1974, 11, 466 (Str. Lancet 1973, 7818, 1465)
130.  Kodejszko E., Blaim A., Tatoń J.: Otyłość i jej leczenie. PZWL, Warszawa 1965
131.  Kołłątaj H.: Wybór pism politycznych. Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1952
132.  Komitet Badawczy Rady Badań Lekarskich; Kontrolowana próba użycia oleju sojowego w
         związku z zawałem serca. PTL 1969, 31, 1213 (Str. Lancet 1968, 7570, 693)
133.  Kopczyńska J., Brzeziński Z.J.: Rozwój somatyczny dzieci warszawskich na podstawie
         pomiarów wykonanych w 1958 r., Rocznik PZH, t. XII, nr 1, 1961
134.  Kopczyńska J., Brzeziński Z.J.: Dojrzewanie kośćca a wzrastanie dziecka w wieku
         szkolnym. Rocznik PZH, t. XIII, nr 4, 1962
135.  Kornaszewski W., Jacyszyn K.: Hamujący wpływ nienasyconych kwasów tłuszczowych
         na rozwój miażdżycy u starszych wiekiem pilotów. Med. Lotn. 1973, 41, 33
136.  Kotliński J.: Oznaczanie grup SH-białkowych oraz glutationu w surowicy krwi u chorych z
         nowotworami złośliwymi narządu rodnego. PTL 1970, 9, 330
137.  Kowalczyk J.: Analiza warunków społeczno-bytowych dzieci z otyłością. PTL 1974, 44,
         1871
138.  Kowarzykowa Z.: Adaptacja serca (III). Konferencja okrągłego stołu. PTL 1968, 37,
         1418
139.  Kozaczek T., Minkiewicz B.: Opis stomatologiczny czaszek mieszkańców Tomic z okresu
         wczesnego brązu i wczesnego średniowiecza. Czasopismo Stomatologiczne 1969, t. XXII,
         nr 12, 1199
140.  Kretchmer N. i wsp.: Wchłanianie jelitowe laktozy u narodów Nigerii. PTL 1972, 12, 4
         (Str. Lancet 1971, 7721, 392)
141.  Krotkiewski M.: Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum otyłości 21-23 września
         1967 r. PTL 1968, 52, 2034
142.  Krotkiewski M., Zathej T.: Psychologiczne problemy otyłości. PTL 1968, 19, 720
143.  Książkiewicz-Szapiro M.D.: Rola jelit w przemianie cholesterolu. PTL 1967, 24, 921
144.  Kube N., Sołowjew A.: Über die Lipoidablagerung in der Aorta von Kindern im frühen
         Saüglingsalter. Frankf. Zeitschr. Path. 1930, 40,302
145.  Kurien V.A. i wsp.: Wolne kwasy tłuszczowe, heparyna i zaburzenia rytmu serca w czasie
         doświadczalnego zawału serca. PTL 1970, 16, 590 (Str. Lancet 1969, 7613, 185)
146.  Kuo P.T.: Podwyższenie poziomu glicerydów surowicy w chorobie wieńcowej i jego
         leczenie. PTL 1968, 26, 1004 (Str. Jama 1967, 201, 2, 87)
147.  Kwaśniewski T.: Zmiany w organizmie szczura, w zapotrzebowaniu na białko, energię i
         składniki mineralne w zależności od różnic w zawartości białka i węglowodanów w    
         pożywieniu. Praca przygotowana na Olimpiadę Biologiczną w 1980 r.
148.  Lanese R.R i wsp.: Cechy fizjologiczne i psychologiczne charakteryzujące podwyższenie
         poziomu kwasu moczowego we krwi. PTL 1970, 1, 35 (Str. Jama 1969, 207, 10, 1878)
149.  Laplane R. i wsp.: Asymilacja obwodowa glikozy u otyłych dzieci. PTL 1961, 43, 167
         (Str. Bull… de Paris 1961, 3, 4)
150.  Larsen Y, i wsp.: Wysiłek fizyczny a lipidy krwi u młodych chorych na cukrzycę. PTL
         1964, 43, 1666 (Str. Lancet 1964, 7329)
151.  Lassen N.A. i wsp.: Leczenie zachowawcze zgorzeli miernym nadciśnieniem tętniczym
         mineralokortykoidami. PTL 1969, 5, 192 (Str. Lancet 1968, 7543, 606)
152.  Linden V.: Witamina D a zawał serca. PTL 1975, 21, 927 (Str. Brit. Med. Jour., 1974,
         5932, 647)
153.  Linnquette M. i wsp.: Etude des 17-OHCS urinaires du cortisol plasmatique et de son
         rythme circardien au cours du jeune chez l1obese. Lille Med. 1968, 13, 33
154.  Litwin E. i wsp.: Badania mechanizmów wchłaniania, transportu i zużytkowania lipidów w 
         przebiegu rozwoju. PTL 1970, 23, 837
155.  Long C.: Biochemists Handbook. E.F.N. SPON Ltd, London 1961
156.  Lopez S.A. i Krehl W.A.: Możliwy związek między niedoborem dehydrogenazy glukozo-
         6-fosforanowej i dehydroepiandrosteronu w otyłości. PTL 1968, 34, 1299 (Str. Lancet 
         1967, 7514, 485)
157. Łysoń G.: Zagadnienia nadwagi personelu latającego. Zeszyt specjalny - Medycyna
         Lotnicza, Warszawa 1971, str. 13
(...)

źr. inf. - Dr Jan Kwaśniewski - Nie tylko o otyłości.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski