Artykuły do publikacji

Wylew krwi do mózgu.
10-06-2004

Udar mózgowy, alkohol
   Szanowny p. doktorze.
   Mój ojciec jest gorącym zwolennikiem pana diety, w lipcu 2003r. przeżył prawie cudem wylew krwi do mózgu w obrębie pnia, po którym pozostał niedowład i zaburzenia równowagi. W styczniu i marcu usunięto mu kamienie z lewej nerki, dodatkowo zdiagnozowano wodonercze II stopnia.   Proszę gorąco o jakieś materiały dotyczące pana diety dla przypadków neurologicznych. Ojciec jest przekonany, że pańska dieta pozwoli mu na poprawę stanu zdrowia. Byłabym wdzięczna za omówienie tego przypadku – czy pana dieta mogłaby pomóc pacjentom po udarach lub wylewach, u których stwierdzono liczne blizny poudarowe?.
   Jak się ma spożywanie piwa i alkoholu w połączeniu z pana dietą?. Jakie są dopuszczalne dawki przy stosowaniu tej diety?.

                                                              Z poważaniem
                                                                    B.K.

Odpowiedź:

   Udary mózgowe powodowane są pęknięciem tętnicy mózgowej, zatorem tętnicy lub zakrzepem w tętnicy.
Przyczyną wszystkich tych udarów jest określone niekorzystne odżywianie, odmienne w przypadku krwotoków, a zbliżone w przypadku zatorów i zakrzepów.
   Dieta niskotłuszczowa, niskobiałkowa oparta głównie na białku roślinnym, przy niskim spożyciu kolagenu, jest przyczyną przedwczesnego zestarzenia się tętnic, ich zesztywnienia, a więc osłabienia wytrzymałości mechanicznej tętnic.
   Ludzie głodzeni, na diecie niskokalorycznej, niskotłuszczowej, gdy już mogli najeść się do syta, po kilku tygodniach chorowali masowo na nadciśnienie tętnicze i wymierali z powodu krwotoków mózgowych, jak wykazał radziecki badacz Razienkow u mieszkańców Leningradu po przerwaniu blokady. Wykazał przy tym, że na czynność i sprawność ludzkiego mózgu najlepiej wpływają tłuszcze zwierzęce, następnie białka, a węglowodany działają zawsze szkodliwie.
   Stwardnienie tętnic mózgowych, spotykane dość często u Japończyków i będące przyczyną krwotoków mózgowych nie ma nic wspólnego z miażdżycą, (a nawet jest zaliczane do zespołów antymiażdżycowych) spowodowane jest „antymiażdżycowym” modelem żywienia: mało, chudo, jarzynowo-owocowo. Miażdżyca tętnic i towarzysząca jej nadkrzepliwość krwi spowodowana jest dietą korytkową (lotniczą), w której na 1g białka przypada około 1,5g tłuszczu i około 4g węglowodanów.
   Skutki udaru mózgowego są odmienne u każdego chorego i zależą od tego jakie partie mózgu zostały zniszczone i jakie zostały czasowo wyłączone w pełnieniu swej funkcji.
   Bezpośrednio po udarze mózgowym dochodzi do bardziej lub mniej rozległych porażeń i (czy) niedowładów, które stopniowo się zmniejszają, czasem ustępują.
   Przy uszkodzeniu udarem półkuli mózgowej dochodzi do porażeń połowiczych, po przeciwnej stronie, przy uszkodzeniu pnia mózgu objawy są zależne od tego, jakie okolice pnia mózgu zostały zniszczone, czy czasowo wyłączone z funkcji.
   Długotrwałe nadciśnienie bardzo często jest przyczyną wyższą udarów mózgowych krwotocznych, sprzyja powstawaniu udarów zakrzepowych i zatorowych.
   Spośród 175 chorych na nadciśnienie (75-M i 100-K) przebywających w Akademii Zdrowia „Arkadia” w latach 1987-89, chorujących na nadciśnienie od średnio 8,8 lat po udarach mózgowych (od jednego udaru do trzech)) było aż 118 osób.
U chorych stosowano Żywienie Optymalne i prądy selektywne, ilość przyjmowanych leków ograniczono o ponad 90%.
Poprawa stanu zdrowia i sprawności wystąpiła w każdym przypadku, stopień tej poprawy był znaczny, niespotykany przy stosowaniu innych metod leczenia w porównywalnym okresie czasu.
   Po stronie porażonej lub z niedowładem od początku udaru dominuje przewaga układu sympatycznego, powodująca silne zwężenie tętnic, niedokrwienie, zaburzenia troficzne, skóry i mięśni, inną przemianę materii, czego skutkiem jest często opisywane cofanie się zmian miażdżycowych, ale tylko po stronie porażonej, podczas gdy po stronie zdrowej miażdżyca postępowała.
Nikłe efekty rehabilitacji ruchowej po stronie porażonej spowodowane są głównie niedokrwieniem, czyli niedożywieniem tych tkanek. Prądy selektywne pobudzające układ parasympatyczny powodują szybką i trwałą poprawę ukrwienia tętniczego, kończyny stają się ciepłe, a ćwiczenia dają dużo większe i szybsze efekty .

   Opisywane cofanie się zmian miażdżycowych po stronie z porażeniem czy niedowładem dowodzi odwracalności zmian miażdżycowych, co obserwowałem wielokrotnie u chorych na różne postacie miażdżycy, stosujących odpowiednio długo Żywienie Optymalne. Najszybciej zmiany miażdżycowe ustępują z drobnych tętniczek, co można najlepiej i bez narażania chorego zaobserwować przy opisywaniu dna oczu.

Sprawność chorych po udarze poprawia się z każdym miesiącem stosowania Żywienia Optymalnego. Bywa, że wszystkie objawy chorobowe ustępują zupełnie, nawet u chorych z ciężkim udarem mózgowym i całkowitym porażeniem kończyn.
   Przykładem na skuteczność leczenia udarów Żywieniem Optymalnym i prądami selektywnymi jest przypadek pana Longina Majznera z Ustki, który po ciężkim wylewie w roku 1984 z całkowitym porażeniem prawostronnym, trafił do Akademii Zdrowia „Arkadia” w kwietniu 1988r. Po kilku latach wszystkie objawy choroby ustąpiły, pan Longin przez następne lata ciężko pracował fizycznie średnio 6 miesięcy w roku, a za zarobione pieniądze zwiedzał świat przez pozostałe 6 miesięcy. Objechał cały świat 3.5 razy w okresie kilku lat. Pisał o nim tygodnik „Wprost” przed laty, wspomniałem o nim w moich książkach, 2001r. na spotkaniu Optymalnych w Poznaniu sam opowiadał o swoim cudownym powrocie do zdrowia. Powiedział, że on sam namówił do stosowania Żywienia Optymalnego ponad 800 chorych. Stwierdził również, że wszyscy jego znajomi w chorobie już dawno powymierali, bo medycyna nie potrafiła i nie chciała potrafić skutecznie im pomóc.
   Ojciec Pani powinien skontaktować się z lekarzem stosującym u chorych Żywienie Optymalne, nauczyć się tego żywienia praktycznie. Jeśli ma trudności z poruszaniem się, powinien rozpocząć Żywienie Optymalne w domu, pod kontrolą lekarza, a po kilku miesiącach, jeśli taka będzie potrzeba, pomyśleć o leczeniu prądami selektywnymi.

   W badaniach naukowych nad ŻO, na ludziach chorych na miażdżycę tętnic wieńcowych i inne choroby, u 55 chorych po 3 miesiącach obserwacji (23chorych) i po 6 miesiącach obserwacji (32 chorych) w żadnym przypadku nie wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia, poprawa obiektywna wystąpiła u znacznej większości, a poprawa subiektywna u WSZYSTKICH 55 chorych. Ponieważ każdy człowiek chce żyć dobrze subiektywnie, a dobrze będzie gdy i obiektywna poprawa nastąpi, można uzyskać i jedno i drugie po przejściu na Żywienie Optymalne, które jest leczeniem we wszystkich prawie chorobach ludzkich.

   Żywienie Optymalne usuwa bliznowce pooperacyjne na skórze, łagodzi rozstępy skórne, często usuwa także łojotok i trądzik, stopniowo zmniejsza trwałe uszkodzenia skóry tym trądzikiem spowodowane, a znacznie szybciej usuwa wewnętrzne zrosty pooperacyjne, które ustępują najszybciej w tkankach i narządach najlepiej ukrwionych.
   Mózg należy do narządów prawie najlepiej ukrwionych, skóra należy do narządów bradytroficznych (Bűrger), dlatego blizny w mózgu ustępują znacznie szybciej niż na skórze.

   Stosowana u dzieci chorych na padaczkę dieta zawierająca 80% energii z tłuszczów zwierzęcych, przy minimalnej ilości węglowodanów (tzw. diety ketogenne do których zaliczyć należy również dietę Atkinsa), bardzo szybko powoduje u większości wyleczenie padaczki.

   Żywienie Optymalne czyni to szybciej i bez zagrożeń, które muszą wystąpić na dietach ketogennych, a które mogą być, pod pewnymi warunkami, niebezpieczne dla zdrowia i życia.

   Alkohol etylowy jest wytwarzany w organizmie człowieka w niewielkich ilościach od 5 do 10 g  na dobę, ponieważ jest potrzebny. Prawie każda komórka ma w błonie komórkowej „dziurkę alkoholową”, przez którą wchodzą do komórki i wychodzą z komórki, niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania substancje rozpuszczalne w alkoholu.
   Alkohol jest najlepszym i najbardziej bezpiecznym „lekiem” rozszerzającym tętnice wieńcowe i obwodowe – nos, uszy, policzki, dłonie, stopy, gdy jest pity jako lekarstwo. Alkohol wstrzyknięty natomiast dotętniczo zwęża tętnicę do której został wstrzyknięty.
Dawka lecznicza alkoholu wynosi 4-6 g 2-3 razy na dobę.
   Przy Żywieniu Optymalnym można pić niewielkie dawki alkoholu, najlepiej w postaci czerwonego wina gronowego.
Wśród optymalnych alkoholików się nie spotyka, ale i tu bywają wyjątki. Nie wszyscy chorzy na chorobę alkoholową po przejściu na Żywienie Optymalne pozbywają się choroby. Niektórzy, nieliczni nadal piją ciesząc się przy tym, że już nie miewają kaca.
Gdy człowiek pijący mało i okazyjnie przejdzie na ŻO, powraca mu zdrowie, w głowie się przejaśnia, nastrój ma dobry, zatem nie musi go poprawiać alkoholem, (czy narkotykami) raczej alkoholikiem nie będzie. Przynajmniej ja o takim przypadku nie słyszałem. Natomiast widziałem i często słyszałem o wyleczeniu się z choroby alkoholowej dzięki stosowaniu Żywienia Optymalnego.

                                                                 Jan Kwaśniewski.

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski