Dieta Optymalna

Choroba Buergera
24-01-2004
T.K.

Ciechocinek 1989.07.15

 Przyczynowe leczenie choroby Buergera.
(Akademia Zdrowia Arkadia. Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski.)

 Słowa kluczowe: choroba Buergera jest uleczalna.

    Naczelną przyczyną choroby Buergera jest określony skład diety, wymuszający przewagę układu sympatycznego, szczególnie w części unerwiającej naczynia tętnicze kończyn. Niedożywienie tkanek obwodowych spowodowane stanami kurczowymi tętnic wymusza wytwarzanie autoantygenów przez komórki ścian tętnic, co z kolei wymusza powstawanie autoprzeciwciał skierowanych przeciwko białkom naczyń tętniczych. Efektem reakcji antygen-przeciwciało są stany zapalne i zarastanie tętnic.   Choroba Buergera jest chorobą z autoagresji, podobnie jak gościec przewlekły postępujący, choroba Bechterewa, sklerodermia, guzkowate zapalenie tętnic, stwardnienie rozsiane, czy boczne zanikowe. Wszystkie te choroby zaliczane są do tak zwanych zespołów antymiażdżycowych, wszystkie spowodowane są podobnym składem diety, znacznie różniącym się od diety miażdżycowej. Powstawanie takiej czy innej choroby z zespołów antymiażdżycowych zależy od tego, czy określony skład diety u określonego osobnika zmusza do buntu (wytwarzania autoantygenów) komórki ścian tętnic, skóry, tkanki łącznej, czy rdzenia kręgowego.

   Palenie tytoniu w dawce pobudzającej układ sympatyczny (10-20 papierosów na dobę) zwiększa stany kurczowe tętnic i zmienia skład diety palacza w kierunku przyspieszającym postępy choroby.

   Dieta stosowana w szpitalach jest szkodliwą dla chorych na chorobę Buergera  i dla chorych na choroby zaliczane do zespołów antymiażdżycowych. Wszyscy chorujący na chorobę Buergera pod wpływem stresu zmniejszają ilość spożywanych pokarmów w ogóle (w kaloriach) i zmieniają podświadomie skład diety w kierunku przyspieszającym postępy choroby. Przyczyną takiej reakcji na stres jest określony skład diety. Palenie tytoniu, dieta szpitalna i stres szpitalny u chorych na chorobę Buergera powodują, że większość chorych opuszcza szpital z bardziej zaawansowaną chorobą niż w dniu przyjęcia do szpitala. Obserwowana  czasem, u chorych na chorobę Buergera, przejściowa poprawa stanu zdrowia spowodowana jest przypadkową, korzystną zmianą diety i nie ma bezpośredniego związku z leczeniem. Sympatectomia może, ale nie musi wpłynąć korzystnie na skład diety chorego i tylko na tej drodze może spowodować poprawę stanu zdrowia.

   Przyczynowe leczenie choroby Buergera polega na radykalnej zmianie diety. Najszybciej choroba Buergera ustępuje po wprowadzeniu żywienia optymalnego, w którym na 1g białka o najwyższej wartości biologicznej przypada 3-4g tłuszczów zwierzęcych i poniżej 0.6g węglowodanów.

   Najlepszym objawowym i częściowo przyczynowym leczeniem choroby Buergera jest stosowanie prądów selektywnych PS, pobudzających układ parasympatyczny i rozszerzających trwale naczynia tętnicze  w obszarze na który są stosowane. Prądy selektywne rozszerzając naczynia tętnicze i zwiększając utratę ciepła przez organizm pośrednio wymuszają korzystną zmianę diety. Same prądy selektywne również poprawiają stan zdrowia chorych w każdym przypadku. Samo żywienie optymalne leczy przyczynowo chorobę. Skojarzone leczenie żywieniem optymalnym i prądami selektywnymi najszybciej powoduje ustąpienie choroby.

   W Akademii Zdrowia Arkadia przebywało na turnusach dwutygodniowych 53 chorych na chorobę Buergera (10-K i 43-M), w wieku średnio 34 lat (od 21 do 47 lat), chorujących średnio 10,2 lat (od 6 miesięcy do 21 lat).

   Stan większości chorych był ciężki, lub bardzo ciężki. Po amputacji 1 kończyny było 16 osób, po amputacji palców 9 od 1 do 5 było 15 osób, po sympatektomiach (od 1 do 4) było 37 osób.

Owrzodzenia palców, stóp, podudzi, kikutów pooperacyjnych występowały u 41 osób.

   Bóle spoczynkowe występowały (od miesiąca do 4 lat) u 36 chorych. Na 53 chorych, którzy teoretycznie powinni mieć 106 zdrowych kończyn dolnych, tylko 29 kończyn nadawało się do wykonania próby wysiłkowej.

   U chorych stosowano standardowe żywienie optymalne i prądy selektywne PS. Przy zmianach chorobowych w kończynach dolnych elektrody układano pod stopy, lub stopę przy jednej kończynie i w okolicy lędźwiowej. Przy zmianach chorobowych w kończynach górnych elektrody układano pod dłonie. Każdy pacjent otrzymywał 12 zabiegów, po 20 minut, przy szczytowym natężeniu prądu, zawsze zależnym od indywidualnego odczucia chorego , w granicach 10-40 mA.

  Wyniki:

   Bóle spoczynkowe kończyn występujące u 36 chorych ustąpiły u 25 w okresie 1-12 dni (średnio 7 dni), u pozostałych 11 zmniejszyły się znacznie. W okresie pobytu stwierdzono wygojenie owrzodzeń  u 5 chorych, u pozostałych owrzodzenia wyraźnie zaczęły się goić. Szybko ustępowały obrzęki, sinica i zmiany troficzne skóry.

   U 8 chorych objawy chromania ustąpiły, u 12 dystans chromania wydłużył się średnio o 1100%.

   U pozostałych chorych dystansu chromania nie mierzono, ze względu na bóle spoczynkowe, duże owrzodzenia lub brak kończyn.

   U części chorych stosowano próbę wysiłkową (Kwaśniewskiego) według następujących zasad: chory staje na 1 nodze, opierając się rękoma o ścianę i w tempie około 1 raz na sekundę wspina się na palce tyle razy, ile potrafi. Badający mierzy ilość powtórzeń i czas trwania bólu mięśni po wysiłku.

   Młodzi, zdrowi, wytrenowani mężczyźni podnoszą się na palce 1 nogi średnio 41 razy, a czas trwania bólu mięśni po wysiłku wynosi poniżej 10 sekund.

   U chorych wyleczonych  z choroby Buergera, po kilku miesiącach spotykałem osobników potrafiących wspiąć się na palce 150 i więcej razy, bez bólu mięśni po wysiłku.

   Zwiększenie liczby wspięć na palce po leczeniu świadczy o wzroście siły mięśni, a pośrednio o poprawie ukrwienia. Skrócenie czasu trwania bólu mięśni po wysiłku świadczy głównie o poprawie ukrwienia tętniczego. Próba jest prosta, mało męcząca dla chorego, bezpieczna i tania. Skrócenie czasu trwania bólu mięśni o 100% świadczy o poprawie ukrwienia tętniczego kończyny o około 80%. Pozostałe 20% może wynikać ze zmian w przemianie materii mięśni spowodowanej dietą optymalną.

   Ilość wspięć na palce 29 kończyn dolnych w dniu przyjęcia wynosiła średnio 26,5 razy, a w 12 i 13 dniu pobytu średnio 38.6 razy, co świadczy o wzroście siły mięśni w tym okresie o 45%.

   Czas trwania bólu mięśni po wysiłku wynosił przy przyjęciu średnio 35,2 sek., a w 12-13 dniu pobytu 11,5 sek. Czas trwania bólu mięśni skrócił się o ponad 300%, a ukrwienie tętnicze poprawiło się średnio o około 240%.

 

„ Gdybym wiedział, że taki doktor Kwaśniewski istnieje, to miałbym obie nogi i żyłbym jak człowiek” – napisał chory wyleczony z choroby Buergera.

 

We wczesnym okresie choroba Buergera jest uleczalna okresie kilku tygodni. U chorych z rozległymi owrzodzeniami, bólami spoczynkowymi, obrzękami, ropieniem ran, rozległymi zmianami troficznymi skóry czasokres leczenia przedłuża się do kilku miesięcy, ale i w tych przypadkach prawie pewnym jest czynnościowe wyleczenie. Po koresie 2 miesięcy żywienia optymalnego spotykałem wyleczenie owrzodzeń na 8 palcach dłoni i przywrócenie pełnej zdolności rąk (i chorej) do pracy.

   Dalsze stosowanie żywienia optymalnego w warunkach domowych uniemożliwia nawrót choroby.

Wnioski:

  1. Przyczyną naczelną choroby Buergera jest określony, niekorzystny skład diety.
  2. Żywienie optymalne jest leczeniem przyczynowym w chorobie Buergera; działa skutecznie w każdym przypadku.
  3. Prądy selektywne PS są najlepszym objawowym sposobem leczenia choroby Buergera ; działają skutecznie w każdym przypadku.
  4. Przyczynowe wyleczenie chorych na chorobę Buergera spowoduje znaczne zmniejszenie niepotrzebnych cierpień ludzkich, zapobieganie powstawaniu inwalidztwa u wielu ludzi, przywróci zdolność do pracy wielu obecnym inwalidom, odciąży służbę zdrowia, spowoduje korzyści rzędu kilkuset miliardów rocznie.

                                                      lek. med. Jan Kwaśniewski.

źr.inf. archwum dr-a J.K.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski