Dieta Optymalna

Miażdżyca
26-01-2004
T.K.

Ciechocinek 1989.07.24

 Przyczynowe leczenie miażdżycy.
(Akademia Zdrowia Arkadia. Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski)

 Słowa kluczowe: miażdżyca jest uleczalna.

   Naczelną przyczyną miażdżycy jest określony, nieprawidłowy skład diety, wymuszający korzystanie przez komórki ścian tętnic z glukozy jako źródła energii i wymuszający przemianę tej glukozy w cyklu pentozowym.

   Zdrowe ściany tętnic prawie nie spalają węglowodanów, ponieważ magnez występuje w nich w bardzo małej ilości, a bez magnezu spalanie glukozy nie jest możliwe. Nie zawierają również cholesterolu, a to oznacza, że nie przetwarzają glukozy w cyklu pentozowym.   Miażdżyca powstaje u zwierząt (np. słonie) i ludzi na diecie jarskiej, gdy podaż węglowodanów w stosunku do spożywanego białka, przy niskiej wartości biologicznej białka, jest zbyt wysoka. Pewną rolę mogą odgrywać niedobory witamin, czy minerałów potrzebnych do spalania glukozy w cyklu pentozowym, lub innych czynników pokarmowych i nie tylko pokarmowych, które wpływają na pobudzenie cyklu pentozowego. Zmusza to organizm do przetwarzania większej ilości w cyklu pentozowym, a jeśli zmuszone są do uruchomienia cyklu pentozowego komórki ścian tętnic – rozwija się miażdżyca.

   Miażdżyca rozwija się najszybciej u ludzi spożywających stosunkowo dużo tłuszczów zwierzęcych, a najbardziej miażdżycorodną jest dieta , w której ilość energii dostarczanej w pokarmie w tłuszczach wynosi około 45% w przeliczeniu na wartość kaloryczną.

   Tłuszcze powodują rozwój miażdżycy, ale tylko w obecności węglowodanów!. Czym więcej tłuszczów spożywa człowiek i czym wartość biologiczna tłuszczu jest wyższa, tym bardziej zbędnymi stają się spożywane równolegle węglowodany, tym więcej węglowodanów zostaje przerobiona w cyklu pentozowym. Czym więcej muszą przetwarzać glukozy w cyklu pentozowym komórki ścian tętnic, tym szybciej rozwija się miażdżyca.

   Wszystkie pozostałe czynniki środowiskowe przyspieszające rozwój miażdżycy, bądź działające antymiażdżycowo, działają przez zwiększenie bądź zmniejszenie ilości glukozy przetwarzanej w cyklu pentozowym w komórkach ścian tętnic.

   Czynniki genetyczne w rozwoju miażdżycy nie mają większego znaczenia, bowiem np. wszystkie typy hiperlipidemii” pierwotnych” spotykane są u ludzi, w których diecie węglowodany stanowią około 35-40% w przeliczeniu na wartość kaloryczną. Przecież czynniki genetyczne nie zmuszają człowieka do spożywania 35-40% glukozy (węglowodanów), a zmusza go do tego środowisko.

   Przy niekorzystnym składzie diety zwiększa się ilość glukozy przetwarzanej w cyklu pentozowym i przyspiesza rozwój miażdżycy szereg czynników: leki i inne czynniki hamujące układ sympatyczny, bądź pobudzające układ parasympatyczny – rezerpina, glikozydy nasercowe, insulina i doustne preparaty przeciwcukrzycowe, beta blokery, hormony sterydowe, doustne środki antykoncepcyjne, papierosy w dawce  do 20 sztuk na dobę i szczególnie w dawce powyżej 40 sztuk, wapń, witamina D, witamina C, niedobór witaminy B1 , niedobór magnezu, jodu (niedoczynność tarczycy), niedobór tlenu (góry choroby płuc), ograniczony wysiłek fizyczny, ciepło, rzadkie posiłki, niedobór siarki organicznej w pożywieniu, czy krzemu.

   Papierosy w dawce pobudzającej układ sympatyczny (do 20 sztuk na dobę) przyspieszają rozwój miażdżycy tylko w tych tętnicach i w tych narządach, w których nikotyna powoduje znaczne zwężenie tętnic powodując, powodując w efekcie niedokrwienie i niedotlenienie zmuszające komórki ścian tętnic do uruchomienia cyklu pentozowego dla pozyskania tlenu z glukozy. Porażenie układu sympatycznego spowodowane paleniem ponad 40 papierosów na dobę, prowadzi do względnej przewago układu parasympatycznego i przyspiesza rozwój miażdżycy we wszystkich tętnicach. Ogólna, czy miejscowa przewaga układu sympatycznego wiąże się z przetwarzaniem glukozy w cyklu heksozowym, a przewaga układu parasympatycznego z przetwarzaniem glukozy w cyklu pentozowym.

   Przeciwmiażdżycowo działają m.in.: katecholaminy, efedryna, hormony tarczycy, względny nadmiar jodu, witaminy B1, magnezu, siarki organicznej, krzemu, tlenu, zimno, częste posiłki.

   Wysiłek fizyczny działa różnie, w zależności od składu diety. Znaleziono wyższy poziom cholesterolu w komórkach tętnic prawej kończyny górnej, niż lewej, wyższy w komórkach tętnic kończyn dolnych, niż górnych, a to oznacza, że wysiłek fizyczny przyspiesza rozwój miażdżycy ( w tym narodzie, w tym konkretnym okresie historycznym, przy tym, określonym przeciętnym składzie diety).

   W warunkach polskich około 90% chorujących na miażdżycę tętnic kończyn w przeszłości przeciążali kończyny dolne i pali do 20 papierosów na dobę.

   Na miażdżycę nie chorują drapieżniki i nie chorują ludzie spożywający poniżej 100 g węglowodanów na dobę: Eskimosi, Masajowie, Hunzowie, długowieczni mieszkańcy Jakucji, Gruzji, Azerbejdżanu, Bułgarii głownie w tych rejonach, gdzie niedostępne są produkty pochodzenia roślinnego. U Masajów znaleziono średni poziom cholesterolu w granicach 110 mg%. Wiadomo, że gdy poziom cholesterolu we krwi (przy zdrowej wątrobie) nie przekracza 140 mg%, miażdżyca rozwijać się nie może.

   Od kilkudziesięciu lat wiadomo, że poziom cholesterolu we krwi jest niezależny od ilości dostarczanej w pokarmie, zatem nie ma żadnych podstaw do wyłączenia z diety produktów zawierających dużo cholesterolu. Cholesterol we krwi pochodzi prawie w całości z wątroby. Wysoki poziom cholesterolu we krwi dowodzi, że wątroba wytwarza dużo cholesterolu. Czynniki zmuszające wątrobę do dużej produkcji cholesterolu mogą też wymuszać syntezę cholesterolu w komórkach naczyń tętniczych. Stąd wysoki poziom cholesterolu we krwi tylko pośrednio może świadczyć o rozwoju miażdżycy.

   Przy uszkodzonej wątrobie poziom cholesterolu we krwi jest niski, a mimo to, miażdżyca może szybko postępować.

   Nie stwierdzono dotychczas, by znakowany cholesterol podawany w pokarmie, dożylnie, sam, czy z insuliną znalazł się w ścianie tętnicy u człowieka. Natomiast znakowaną glukozę, czy octan, podawane same, a zwłaszcza z insuliną, już po jednej godzinie znajdowano w komórkach ścian tętnic przetworzone na cholesterol.

   Do syntezy określonej ilości cholesterolu musi być zużyta określona ilość NADPH2. Czym więcej organizm wytwarza NADPH2, tym więcej może wytworzyć cholesterolu. Jedynym liczącym się źródłem NADPH2 w ustroju jest cykl pentozowy, w którym synteza NADPH2 i cholesterolu jest 300 razy większą, niż z tej samej ilości glukozy spalonej w cyklu heksozowym. Czym więcej organizm musi przetworzyć glukozy w cyklu pentozowym, tym większa synteza NADPH2 i cholesterolu.

   100 g glukozy przetworzone w cyklu pentozowym może dać 45 g cholesterolu, przetworzone w cyklu heksozowym – tylko 0,15 g.

   Przy niekorzystnym składzie diety, komórki ścian tętnic przetwarzają glukozę głównie w cyklu pentozowym, bo są do tego zmuszone.

   Niska jakość źródeł energii jakie otrzymują szczególnie tkanki z zasady słabo ukrwione, jakimi są naczynia tętnicze, wymaga znacznie większych ilości tlenu, którego normalną drogą nie mogą otrzymać. Przetwarzając glukozę w cyklu pentozowym wytwarzają potrzebny im do życia tlen na miejscu. 100 g glukozy przetworzone na cholesterol daje ponad 37 litrów tlenu (O2).

   Zmniejszenie ilości glukozy przetwarzanej w cyklu pentozowym można uzyskać:

1.      w miażdżycy spowodowanej zbyt niską podażą białka o niskiej wartości biologicznej, przez zwiększenie procentowego udziału białka w diecie i poprawę jego wartości biologicznej (dieta japońska)

2.      w miażdżycy powodowanej mieszaniem tłuszczów i węglowodanów w diecie, przez zmniejszenie podaży tłuszczów, zastąpienie tłuszczów zwierzęcych roślinnymi, ograniczenia kaloryczne, leki i inne wymienione wyżej czynniki zmniejszające przetwarzanie glukozy w cyklu pentozowym.

   Obie te drogi mogą, ale nie muszą powstrzymać postępy miażdżycy, ale na pewno nie mogą spowodować większego cofania się zmian miażdżycowych.

   Aby organizm mógł usuwać cholesterol z tętnic, musi pokryć w sposób optymalny wszystkie potrzeby wszystkich tkanek i narządów, a ponadto dysponować rezerwami białka i energii, które mógłby przeznaczyć na energetycznie kosztowne usuwanie odpadów, w tym wypadku cholesterolu.

   Jedynym rozumnym i skutecznym postępowaniem w leczeniu miażdżycy będzie praktyczne wyłączenie węglowodanów z diety i zastąpienie ich przez tłuszcze najwyższej wartości biologicznej. Takimi tłuszczami są tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, uwodornione, twarde, ponadto przetworzone w obróbce kulinarnej.

   Brak węglowodanów w diecie, lub niska ich podaż powodują , że organizm nie może uruchomić szerzej cyklu pentozowego, ponieważ nie ma substratu. Skład diety, który powoduje, że poziom cholesterolu we krwi wynosi poniżej 140 mg%, uniemożliwia uruchomienie cyklu pentozowego w komórkach tętnic i uniemożliwia rozwój miażdżycy.

   Opisywano ustępowanie zmian miażdżycowych u chorych z porażeniem połowiczym, tylko po stronie porażonej. Przyczyną jest zdecydowana przewaga sympatycznego po stronie porażonej, prowadząca do przetwarzania glukozy w cyklu heksozowym.

   Opisywano (w Polsce) rzadsze występowanie miażdżycy i cofanie się zmian miażdżycowych u chorych na chorobę wrzodową leczonych przez wiele lat dietą Sippy’ego, czyli leczonych śmietaną.

   Najszybciej, przyczynowo leczy miażdżycę żywienie optymalne, w którym na gram białka o najwyższej wartości biologicznej przypada 3-4 g tłuszczów zwierzęcych i poniżej 0,6 g węglowodanów.

   Przy obecnym, przeciętnym składzie diety w Polsce, najbardziej miażdżycorodnie działają żółtka jaj. Przy niskiej podaży węglowodanów w diecie te same żółtka powodują najszybsze ustępowanie miażdżycy.

   U chorych przebywających w Akademii Zdrowia Arkadia jako leczenie przyczynowe w miażdżycy stosowano żywienie optymalne. Na dobę podawano m.in. średnio 7 żółtek jaj na osobę. Ponadto stosowano prądy selektywne PS rozszerzające naczynia krwionośne.

   Papierosy w dawce pobudzającej układ sympatyczny teoretycznie działają przeciwmiażdżycowo, ale praktycznie, na skutek skurczów tętnic i niedokrwienia, przyspieszają rozwój miażdżycy.

    Prądy selektywne PS pobudzające układ parasympatyczny, powinny teoretycznie działać miażdżycorodnie, ale na skutek znacznie silniejszego działania rozszerzającego tętnice i zwiększonego dowozu tlenu, hamują cykl pentozowy i powodują cofanie się zmian miażdżycowych.

Obecność wystarczającej ilości tlenu w danej tkance najsilniej hamuje cykl pentozowy i syntezę cholesterolu. U człowieka we wszystkich tkankach z wiekiem wzrasta poziom cholesterolu, szczególnie w tkankach słabo odżywionych. Jedynym wyjątkiem jest skóra. Poziom cholesterolu w skórze, najwyższy u płodu, gwałtownie spada natychmiast po urodzeniu, z wiekiem spada i jest najniższy u najstarszych ludzi, u których skóra jest najcieńszą i ma najlepszy dostęp (na 1 g tkanki) do tlenu atmosferycznego. Skóra również należy do tkanek słabo ukrwionych.

   W Akademii Zdrowia Arkadia przebywało na turnusach 2 tygodniowych 190 chorych na miażdżycę tętnic kończyn (55-K i 135-M) w wieku średnio 61 lat (od 36 do 78 lat), chorujących ponadto na jedną bądź kilka chorób: po zawale -  64, z choroba wieńcową – 88, z nadciśnieniem – 94, z niewydolnością krążenia – 18, po amputacjach – 8, z bólami spoczynkowymi – 18 chorych. Czas trwania choroby wynosił średnio 9,4 lat (od 1 do 23 lat). Chorych badano w pierwszym lub drugim dniu pobytu, badanie końcowe w 12 lub 13 dniu pobytu.

   Uzyskane wyniki:

Duża, lub bardzo duża poprawa sprawności psychofizycznej, ustąpienie niewydolności krążenia, u większości ustąpienie objawów niewydolności wieńcowej z odstawieniem leków, u pozostałych znaczna poprawa, spadek ciśnienia krwi, ustąpienie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (choroby żołądka, woreczka żółciowego, trzustki, jelita grubego).

Na 18 chorych z bólami spoczynkowymi, bóle te ustąpiły u 15, u pozostałych zmniejszyły się.

   Objawy chromania u 52 chorych ze średnim dystansem chromania 158 m ustąpiły. U 112 chorych ze średnim dystansem chromania 76 m, dystans chromania wydłużył się do średnio 1053 m tj. o 1380%.

Próbę wysiłkową (Kwaśniewskiego) według zasad podanych w poprzedniej pracy, dotyczącej przyczynowego leczenia choroby Buergera, wykonano na 353 kończynach dolnych. Ilość wspięć na palce jednej nogi wynosiła przy przyjęciu średnio 19,7 razy, po 12 dniach wynosiła średnio 29,4 razy, co świadczy o średnim wzroście siły mięśni o 50%.

   Czas trwania bólu mięśni po wysiłku wynoszący średnio 51 sekund, skrócił się po 12 dniach do średnio 18 sekund tj. o 283%. Taki wynik świadczy o poprawie ukrwienia tętniczego kończyn o średnio 200%.

   U ludzi zdrowych maksymalne pobudzenie nerwów naczyniorozszerzających może zwiększyć przepływ krwi przez tkanki o 500%. U ludzi chorych na miażdżycę  poprawa ukrwienia tętniczego jest mniejsza.

   W wyniku stosowania żywienia optymalnego i prądów selektywnych PS u chorych na miażdżycę tętnic kończyn poprawa występuje w każdym przypadku, ale stopień tej poprawy jest różny, w zależności od wieku chorego, postaci choroby, uprzedniego składu diety i innych czynników. W okresie 12 dni miażdżycy wyleczyć nie można. W okresie kilku, kilkunastu miesięcy stosowania żywienia optymalnego, miażdżyca ustępuje, a duża część chorych uzyskuje siłę mięśni i sprawność ogólną wyższą , niż u zdrowych osobników w porównywalnym wieku.

Wnioski:

1.      Naczelną przyczyną miażdżycy jest określony, nieprawidłowy skład diety, wymuszający przemianę glukozy w cyklu pentozowym w komórkach naczyń tętniczych.

2.      Wszystkie pozostałe czynniki przyspieszające rozwój miażdżycy, bądź działające przeciwmiażdżycowo wywierają swój wpływ przez zwiększenie, bądź zmniejszenie ilości glukozy przetwarzanej w cyklu pentozowym w komórkach naczyń tętniczych.

3.      Żywienie optymalne jest leczeniem przyczynowym miażdżycy. Stosowane zapobiegawczo uniemożliwia zachorowanie na miażdżycę.

4.      Prądy selektywne PS są doskonałym leczeniem objawowym w miażdżycy tętnic kończyn.

                                         lek. med. Jan Kwaśniewski.

źr.inf. archwum dr-a J.K.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski