Artykuły opublikowane

Cholesterol.
11-08-2006

O cholesterolu.(cz.II)

15. Po przejściu na Żywienie Optymalne poziom cholesterolu może wzrosnąć tym wyżej, im poprzedni model żywienia bardziej był oddalony od Żywienia Optymalnego.
Zatem najbardziej może on wzrastać u jaroszy. Spotykałem u tych ludzi poziomy cholesterolu powyżej 800 mg%. Czym większa musi być przebudowa organizmu przy przejściu na Żywienie Optymalne, tym bardziej może wzrosnąć ogólny poziom cholesterolu, co nie oznacza, że jest to dla człowieka szkodliwe.16. Gdy poziom cholesterolu dobrego HDL jest większy niż 20% ogólnej ilości cholesterolu we
       krwi, to miażdżyca, jeśli była, cofa się.
       Przy poziomie cholesterolu dobrego HDL 200 mg%, a takie poziomy występowały u ludzi
       młodszych, u których miażdżyca ustępuje bardzo szybko, nawet ogólny poziom
       cholesterolu wynoszący 800 mg% nie będzie zbyt wysoki.
       A tak w ogóle to cholesterolu badać nie trzeba. Ważne jest badanie poziomu surowca, z 
       którego cholesterol powstaje. Z glukozy powstają trójglicerydy, a dopiero z trójglicerydów
       cholesterol. Jeśli poziom trójglicerydów we krwi jest niższy od 100 mg%, a jeszcze lepiej -
       poniżej 60 mg%, to jest bardzo dobrze, niezależnie od ogólnego poziomu cholesterolu we 
       krwi. Gdy surowca do wytwarzania cholesterolu jest mało, powstaje go również mało i
       nigdy nie jest wówczas wytwarzany w komórkach błony wewnętrznej tętnic i nigdy
       zmiany miażdżycowe nie mogą się pojawić, czy istniejące - postępować.
       Przy niskim poziomie trójglicerydów we krwi organizm może wytwarzać tylko niewielką ilość
       cholesterolu, nawet gdy ogólny poziom cholesterolu jest wysoki. Cholesterol może być
       wysoki i tak jest najczęściej nie dlatego, że organizm za dużo go wytwarza, a dlatego, że
       za mało do wydala. Wydalanie cholesterolu z organizmu człowieka dorosłego jest trudne i
       energetycznie kosztowne. Gdy organizm ma pilniejsze prace do wykonania, odkłada
       wydalanie cholesterolu na późniejszy okres, gdy wykona prace ważniejsze. Okres ten
       trwa tym dłużej, im uprzedni model żywienia bardziej różnił się od optymalnego, im więcej
       cholesterolu znajduje się w organizmie w różnych tkankach i im człowiek jest starszy.
17. Gdy organizm nie może już wytwarzać cholesterolu i jego poziom we krwi jest bardzo niski -
      człowieka umiera.
      Obserwowano znacznie wyższą śmiertelność chorych z niskim poziomem cholesterolu w
      klinikach kardiologicznych (do 10 razy) w porównaniu do chorych na te same choroby, u
      których cholesterol był wysoki.
18. Stosowanie leków na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi jest bez sensu i często bywa
      szkodliwe. Od dawna stosowany lek o nazwie Clofibrat, powoduje duże szkody w
      organizmie i 2 - 3 razy częstsze występowanie zachorowań na raka. Najbardziej obniżają
      poziom cholesterolu we krwi leki i inne trucizny, które najbardziej obciążają pracą, czy
      uszkadzają wątrobę tak, że nie może ona już wytwarzać większych ilości cholesterolu.
      Cholesterolu bać się nie należy. Lepiej żyć dłużej i zdrowiej z wysokim jego poziomem, ale
      przy niskim poziomie trójglicerydów, niż umierać z bardzo niskim poziomem cholesterolu we 
      krwi.
      Po przejściu na Dietę Optymalną, u zdecydowanej większości ludzi, szybko spada poziom
      cholesterolu i trójglicerydów, a wzrasta poziom cholesterolu dobrego HDL. Ci ludzie są 
      zadowoleni, jest im dobrze i nie narzekają. Tym innym też jest dobrze, ale po badaniu 
      poziomu cholesterolu, gdy okaże się on zbyt wysoki (wg współczesnych norm określanych
      za prawidłowe, które są tylko prawidłowe dla osobników biologicznie zdegenerowanych)
      przestają się czuć dobrze, a czują się jeszcze gorzej po wizycie u lekarza, który ich straszy,
      bo tak go nauczono. Informacja o wysokim poziomie cholesterolu zostaje zamieniona w
      instynkt, a "tam gdzie działa instynkt rozum przystępu mieć nie może" - pisał Karol Darwin.
      Wszystkie normy i poziomy różnych związków badanych w organizmie ludzkim zostały
      określone za prawidłowe dla obecnie żyjących ludzi, odżywiających się tak, jak żywi się 
      większość ludzi, a nie tak jak odżywiać się powinni.
     "Wszystko co się rusza i żyje, dałem ci za pożywienie" - nakazał Noemu jego Bóg. Biblię 
      napisali ludzi o umysłach dostosowanych do odbierania informacji  "nie z tego świata".
      Synowie Aarona i ich dalsi potomkowie mieli zjadać najpierw "całą tłustość jego", gdy zjedli
      tłustość mogli dołożyć wątróbkę, nerkę i nieco mięsa z prawej łopatki. Zwierzę musiało być
      młode, bez żadnej skazy, karmione wyłącznie mlekiem, jeszcze lepiej, gdy przez 2 matki,
      aby było tłuściejsze.
      Gdy się nie wie, kiedy żółtka powodują miażdżycę, a kiedy ją najszybciej leczą, lepiej na 
      temat miażdżycy nic nie mówić.
19. Obniżenie poziomu cholesterolu przy pomocy leków, przez stosowanie diety
      niskokalorycznej i niskotłuszczowej, czy na inne stosowane sposoby, nie zwalnia postępu
      zmian miażdżycowych w tętnicach.
20. Hiperlipidemie pierwotne, przy istnieniu których mężczyźni wymierają w młodym wieku, 
      występują tylko u ludzi, w których diecie węglowodany stanowią 35 - 40% w przeliczeniu
      na wartość kaloryczną. Żadne geny nie zmuszają człowieka, aby zjadał akurat tyle
      węglowodanów.
21. Miażdżyca nie jest chorobą dziedziczną. Dziedziczy się model żywienia wyniesiony z domu 
      rodzinnego, a dopiero on jest ewentualnie przyczyną miażdżycy.
22. Ciśnienie krwi jest niskie wówczas, gdy organizm nie ma siły go podnieść i gdy nie jest 
      zmuszony go podnosić. Bezpośrednią przyczyną nadciśnienia jest odżywianie powodujące
      niedostateczne odżywianie mózgu. Mózg wymusza poprawę swojego zaopatrzenia przez
      wzrost ciśnienia krwi, przez przyspieszenie krążenia krwi, gdyż wytwarzane w nadciśnieniu
      związki zwężające naczynia tętnicze, zwężają je tylko w pozostałych tkankach, ale nigdy w
      mózgu.
      Przy Diecie Optymalnej ciśnienie 160/90 jest bezpieczne, gdyż tętnice są elastyczne i 
      znacznie bardziej wytrzymałe, obniży się ono po zakończonej przebudowie organizmu. Po
      wprowadzeniu Żywienia Optymalnego nadciśnienie chwiejne znika po 2 - 3 dniach u ponad
      90% chorych, pozostali muszą czekać dłużej.
23. Leków na obniżenie poziomu cholesterolu brać nie należy przy stosowaniu Żywienia
      Optymalnego.

                                                                   Jan Kwaśniewski.
Piśmiennictwo

Copyright by Jan Kwaśniewski.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski