Artykuły opublikowane

Choroby serca.
26-09-2006

 Angina Prinzmetala.

     Mam 44 lata, a od 1992 r. cierpię na ostre bóle w klatce piersiowej. 2 lata temu miałam zawał. Rozpoznano u mnie przewlekłą chorobę wieńcową i anginę Prinzmetala. Dietę optymalną stosuję od roku. Bardzo dużo dolegliwości minęło, bóle w klatce piersiowej mam rzadziej niż kiedyś, ale mam. Proszę tę chorobę opisać, bo jeszcze nie czytałam nic na ten temat u Pana. Moje wyniki ostatnio: cholesterol - 203, HDL - 83, trójglicerydy - 82.
                                                                  U.R.Odpowiedź:
     Angina Prinzmetala często pojawia się po zawale, występuje u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych, jak i bez śladu miażdżycy. Bóle w tej chorobie są silne, pojawiają się napadowo, najczęściej w nocy. W czasie ataku występują, nie zawsze, pewne zmiany w EKG. Wśród chorych na tę chorobę częściej występuje migrena i choroba Raynauda.
     Bezpośrednią przyczyną bólów są skurcze tętnic wieńcowych. Przyczyną tych skurczów są zaburzenia w wegetatywnym unerwieniu tętnic wieńcowych. Przyczyną tych zaburzeń jest niekorzystne odżywianie. Mechanizm powstawania ataków jest zbliżony do występującego w napadach migreny. Leczenie jest objawowe. Zwykle skurcze ustępują po nitroglicerynie, stosowane są inne leki. Aspiryna nie przerywa napadu i nie zmniejsza częstości napadów. Zauważono, że korzystnie działa podanie magnezu.
     Dieta Optymalna jest leczeniem przyczynowym w tej chorobie i prawie zawsze pomaga. U chorych po zawale czasami dochodzi do mechanicznych uszkodzeń unerwienia wegetatywnego, a te ustępują bardzo powoli. U pani bóle występują rzadziej niż przed dietą, ale występują. Z czasem powinny ustąpić całkowicie.
     W tej chorobie korzystne efekty uzyskiwałem przez stosowanie jontoforezy z magnezu na skórę w okolicy serca. Dużo magnezu w organizmie występuje przy żywieniu pastwiskowym (dieta jarska) i w chorobach tym żywieniem powodowanych (Buergera, gościec przewlekły postępujący, stwardnienie rozsiane, wiele innych chorób), wymuszającym nadmierną przewagę układu sympatycznego. W miażdżycy, chorobie wieńcowej, anginie Prinzmetala, innych chorobach korytkowych, występuje w organizmie mniej magnezu. Podanie magnezu w tych przypadkach zwiększa spalanie węglowodanów w szlaku heksozowym, a zmniejsza ich przetwarzanie w pentozowym, zmniejsza przewagę układu parasympatycznego, co zmniejsza częstość występowania ataków migreny, bólów wieńcowych powodowanych kurczami tętnic, czy nawet astmy.
     Od czasu, gdy opracowałem praktyczne zastosowanie prądów selektywnych, najlepszym leczeniem jest stosowanie ich w celu trwałego rozszerzenia tętnic wieńcowych. Wytworzenie trwałej przewagi układu parasympatycznego w całym sercu i we wszystkich tętnicach wieńcowych, powoduje ich trwałe rozszerzenie i usuwa skurcze tętnic w okolicy ciała, na którą są stosowane.
     Samo Żywienie Optymalne porządkuje zaburzenia układu wegetatywnego, zarówno te powodowane żywieniem pastwiskowym (dieta jarska), jak i te spowodowane żywieniem korytkowym, czyli usuwa przewagę układu sympatycznego u pierwszych, a przewagę kładu parasympatycznego u drugich. Usuwa skutki i choroby powodowane ta przewagą.
     Na drodze między pastwiskiem a korytkiem, jest wiele pośrednich modeli żywienia. Często bywa, że określony model żywienia wymusza przewagę układu sympatycznego w jednych narządach, a przewagę układu parasympatycznego w innych. Tak dzieje się np. w neurastenii skojarzonej np. z migreną okoporażenną, migreną brzuszną, czy z chorobą wrzodową. Farmakologiczne leczenie takich chorych jest trudne. Lek pomagający na chorobę powiązaną z przewagą układu sympatycznego, nasila objawy chorobowe w narządach z towarzyszącą przewagą układu parasympatycznego i odwrotnie.
     Prądy selektywne stosowane na centralny układ nerwowy, działają na cały organizm. Gdy stosowane są na tkanki obwodowe, ich działanie jest ograniczone do obszaru przepływu prądu. Umożliwia to np. skuteczne leczenie neurastenii prądami pobudzającymi układ parasympatyczny i towarzyszącej neurastenii - migreny - przy stosowaniu prądów pobudzających układ sympatyczny. Podobnie można leczyć jednocześnie neurastenie i chorobę wrzodową.
     Przy chorobie wieńcowej, przy zaburzeniach rytmu serca z szybką jego czynnością, korzystnie działają prądy pobudzające układ parasympatyczny i rozszerzające na trwałe naczynia wieńcowe i zapobiegające skutkom tych skurczów zatem prądy usuwają bóle wieńcowe. Prądy stosujemy przy ułożeniu elektrod dłoń-dłoń. Na ogół wystarcza leczenie jedną serią zabiegów.
     Natomiast przy zbyt wolnej pracy serce, towarzyszącej często nadmiernej przewadze układu parasympatycznego w sercu, korzystnie działają prądy pobudzające układ sympatyczny. Dzięki ich stosowaniu uzyskuje się przyspieszenie akcji serca na tyle, aby chory czuł się dobrze i aby mu nie musiano wszczepiać rozrusznika do serca.
     Wyniki badań ma Pani bardzo dobre, a cholesterol HDL, ten dobry, stanowi ok. 41% ogólnej ilości cholesterolu. Jest to wynik bardzo dobry i nieczęsto spotykany u chorych stosujących inne modele żywienia.

                                                                 Jan Kwaśniewski.
więcej... 

Copyright by Jan Kwaśniewski.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski