Aktualności

Badania.
02-10-2006
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im.
M. Mossakowskiego PAN

Projekty:
    
Czynniki ryzyka miażdżycy u osób długotrwale odżywiających się dietą wysokotłuszczową.

Celem badań była ocena czynników ryzyka miażdżycy u osób długotrwale odżywiających się tzw. "dietą Kwaśniewskiego". Ta niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa, ketogenna dieta jest uważana za miażdżycorodną i szkodliwą dla zdrowia - chociaż nie opublikowano żadnych badań dotyczących jej wpływu na organizm ludzki.     Grupę badaną stanowiło 30 zdrowych mieszkańców Częstochowy (17 kobiet, 13 mężczyzn, wiek 50,6'2,9 lat), które oświadczyły, że stosują "dietę Kwaśniewskiego" od co najmniej 1 roku (średnio przez 5,0'0,5 lat). W surowicy osób badanych stwierdzono podwyższony poziom kwasu beta-hydroksymasłowego (289'44 mM/L), bardzo wysokie stężenie cholesterolu całkowitego (282'9 mg/dL) i cholesterolu LDL (192'8 mg/dL), ale zarazem wysokie stężenie cholesterolu HDL (69'3 mg/dL) i niski poziom triglicerydów (103'8 mg/dL) oraz glukozy (89'1 mg/dL). Stężenia insuliny (6,5'0,7 mU/mL), homocysteiny (10,5'0,6 mM/L) i białka C-reaktywnego (2,7'0,8 mg/L). Stężenie triglicerydów było ujemnie skorelowane z poziomem cholesterolu HDL (r=-0,54, P=0,004), a dodatnio z poziomem insuliny (r=0,75, P<10exp-5). Chociaż w badanej grupie cholesterol całkowity i cholesterol HDL były wyraźnie podwyższone, to godne podkreślenia jest, że były to jedyne zwiększone czynniki ryzyka miażdżycy w grupie badanej. W wyniku podwyższonego cholesterolu HDL współczynnik aterogenności (iloczyn [cholesterol całkowity]/[cholesterol HDL]) wynosił u osób badanych 4,2'0,2, co nie wskazuje na zwiększone zagrożenie miażdżycą.

     Podsumowując, omówione badania nie potwierdzają hipotezy o miażdżycorodności "diety Kwaśniewskiego".

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski