Aktualności

OPTYMALNI nr 106
21-05-2008
Miesięcznik OSBO

Miesięcznik OSBO - Organizacji Pożytku Publicznego

Treść referatu wygłoszonego na Konferencji we Lwowie:

                                                                                     Lwów,  kwiecień 2008 r.

lek. med. Jan Kwaśniewski
Ciechocinek – Polska

     „Z potraw które się zjada powstają wszystkie choroby ludzkie”

                                                                              Herodot

            O przyczynowym leczeniu chorób i Prądach Selektywnych.
    
Od 1965 r. pracowałem w Wojskowym Sanatorium w Ciechocinku. Specjalizowałem się w medycynie fizykalnej i balneoklimatologii.
   Kazano mi być dietetykiem. Poznałem skład chemiczny produktów spożywczych. Uporządkowałem je według proporcji występujących między głównymi składnikami odżywczymi.
   Następnie na podstawie nauk podstawowych ułożyłem najlepszy biochemicznie model żywienia człowieka, oparty ponadto o ...skład mleka kobiecego, mleka różnych zwierząt, a także o skład diety ludzi żyjących najdłużej i najbardziej zdrowych - Masajów, Hunzów, mieszkańców górskich rejonów Gruzji, Azerbejdżanu, Jakucji.
   Życie to białko. Jakie białko, takie życie. Najlepszym biochemicznie jest białko najbardziej zbliżone składem do białek organizmu ludzkiego: żółtka jaj, podroby, mięso. Potrzebna jest najlepsza energia. Taką energią jest ATP i inne związki fosforowe wysokoenergetyczne, które występują w żółtkach, wątrobie, nerkach, sercach i w mięsie, także w szpiku kostnym i móżdżku.
   Potrzebne jest najlepsze paliwo, a są nim wolne kwasy tłuszczowe maksymalnie uwodornione, o długich łańcuchach. Potrzebna jest niewielka ilość węglowodanów. Tylko tyle, aby organizm nie musiał wydalać z moczem ciał ketonowych.
   Trzeba wiedzieć kiedy np. żółtka jaj, czy masło są pożyteczne dla człowieka, a kiedy powodują największe szkody.

„Szpik jest to pożywienie najdoskonalej dla człowieka przysposobione przez naturę” – wiedział grecki lekarz Galen. Trzeba wiedzieć kiedy jest on najlepszy, a kiedy najbardziej szkodliwy.

   W mleku kobiecym w Polsce w latach 70-tych na 1 g białka przypadało 3,16 g tłuszczu i 5,85g węglowodanów. Ponad 90% tych węglowodanów organizm człowieka przemieniał w tłuszcz, Dziecko karmione piersią około 85% energii otrzymuje w tłuszczu.
   Moje złote proporcje (jak je określił prof. Wolfgang Lutz) są następujące: B:T:W jak 1:3,5 i około 0,8 g węglowodanów na 1 kg należnej wagi ciała.
   Jedyny model żywienia oparty o prawa obowiązujące w naukach ścisłych nazwałem „Żywieniem Optymalnym” (w skrócie ŻO) aby podkreślić, że nie jest to jeszcze jedna dieta, a po prostu jest to sposób na zdrowe, godne i szczęśliwe życie.
   Od 40 lat zalecałem ten model żywienia chorym na różne choroby. Choroby szybko ustępowały, dołączały się różne korzystne dla funkcjonowania organizmu efekty, poprawiała się jakość życia.
   „Nie ma nieuleczalnie chorych, niedostateczną jest tylko nasza wiedza” pisał prof. Julian Aleksandrowicz.
   Prawdziwym jest spostrzeżenie Herodota o przyczynach chorób, zatem leczeniem przyczynowym wszystkich (prawie) chorób jest właściwe dla człowieka odżywianie, czyli oparte na prawach, które sprawdzały  się w naukach podstawowych.
   W 1974 roku ówczesny Premier Rządu wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Programu Poprawy Wyżywienia Narodu. Miał to być mój program. Wprowadzenie programu przesunięto w czasie, po wykonaniu badań na zwierzętach, a jeśli te okażą się pomyślne, to na ludziach chorych na różne choroby.
Powołano specjalną Komisję na czele z prof. Aleksandrowiczem.
   Badania na zwierzętach (prof. ST. Berger) wykazały, że ŻO spowodowało najbardziej korzystny rozwój zwierząt, zwiększyło objętość mózgów o 8%, zdolność uczenia poprawiła się o 40% w stosunku do karmionych dietą lotników wojskowych, uważaną za najlepszą dla człowieka. W mózgach zwierząt znaleziono najwyższy poziom ATP i innych związków fosforowych aktywnych i tłuszczów, czyli przysłowiowego oleju w głowie.
  W badaniach na mężczyznach chorych na miażdżycowe zwężenie tętnic wieńcowych, inne choroby, przeważnie otyłych; po 6 miesiącach obserwacji (w badaniach brało udział 11 profesorów i docentów pod kierunkiem prof. H. Rafalskiego) stwierdzono istotny spadek wagi u otyłych. ŻO nie spowodowało żadnych uchwytnych niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, spowodowało poprawę sprawności fizycznej, poprawę wydolności układu krążenia, złagodzenie objawów choroby wieńcowej, poprawę sprawności układu oddechowego.
   Nie wzrósł poziom cholesterolu i kwasu moczowego, wzrósł poziom cholesterolu HDL, spadł poziom trójglycerydów.
   Recenzenci pracy prof. J, Tatoń i prof. J. Hasik podkreślili wysoki poziom wykonanych badań w ani jednym przypadku nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia, a poprawę lub ustąpienie chorób stwierdzono u WSZYSTKICH. Wyników badań nie opublikowano, a głęboko je ukryto.
   Komisja zaleciła wykonanie badań na dużych grupach chorych. Minister Nauki przeznaczył duże pieniądze na te badania. Opracowałem z prof. Rafalskim plany badań na lata 1982-1986. Podjęto wstępne prace dotyczące koniecznych zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej, aby dostosować wytwarzanie żywności nadającej się dla ludzi, a zaprzestać wytwarzania żywności powodującej szkody znacznie większe niż alkohol, tytoń, narkotyki i inne trucizny.
   W dniu 11 grudnia 1981 r. byłem na spotkaniu z ministrem Rolnictwa poświęconym konieczności dużych zmian w gospodarce żywnościowej. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Jerzy Wojtecki był człowiekiem myślącym. Zrozumiał, ze trzeba zmienić cała gospodarkę żywnościową. Podjął wstępne decyzje w tej sprawie.
   Ale w dniu 13 grudnia przymaszerował stan wojenny, pieniądze na badania przepadły.
   W latach 1987-90 prowadziłem Akademię Zdrowia Arkadia, w której przebywało na 2-3 tygodniowych turnusach 1665 chorych na choroby przeważnie nieuleczalne. Leczeniem przyczynowym było Żywienie Optymalne, leczeniem pomocniczym były prądy selektywne, które wprowadziłem do lecznictwa na podstawie teoretycznych prac austriackiego fizjologa A. Henssage. Leczenie farmakologiczne było znacznie (o 93%) ograniczone. W ani jednym przypadku nie wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia, poprawę lub wyleczenie z różnych chorób spotykano prawie w każdym przypadku.
   W dniu 02-10-2006 na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk  zamieszczono informację Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej ( http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=755 )  o wynikach badań 30 zdrowych ludzi, stosujących ŻO od średnio ponad 5 lat. W konkluzji napisano: „omówione badania nie potwierdzają hipotezy o miażdzycorodności diety Kwaśniewskiego”.
   Badani w wieku średnio 50-62 lat byli ZDROWI!
   W styczniu 2008 r. opublikowano wyniki badań przeprowadzonych u 117 osób stosujących Żywienie Optymalne w Katedrze Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Badano 62 kobiety i 55 mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat. Badania nie potwierdziły szkodliwości Żywienia Optymalnago. Kobiety stosujące ŻO spożywały średnio 66% energii w stosunku do zalecanych norm, a mężczyźni tylko 60%.
   Badani nie odczuwali głodu ani pragnienia w stopniu spotykanym u stosujących inne modele żywienia. Badania nie potwierdziły hipotezy o miażdzycorodności ŻO. Potwierdziły to, że stosujący ŻO cieszą się dobrym zdrowiem.

                                                           lek. med. Jan Kwaśniewski

c.d. - w pliku .doc - OPTYMALNI nr 105

www.optymalni.org.pl - Organizacja Pożytku Publicznego.

   
   
[Wstecz]

 Pliki doczone do artykuu:
Opis/PlikRozmiarPobierz
OPTYMALNI nr 106 - plik - .doc.95 KBpobierz
 

Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski