Aktualności

OPTYMALNI nr 109
22-08-2008
Miesięcznik OSBO

Miesięcznik OSBO - Organizacji Pożytku Publicznego.

     WARTO PRZECZYTAĆ
Małopolska walczy... z GMO
    
Od kwietnia 2008 Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi rozpoczęła realizację projektu 'Tradycyjne nasiona – nasze dziedzictwo i skarb narodowy. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO. Pilotażowy projekt w Małopolsce."
     Fundacja podejmuje działania przede wszystkim po to, aby odbudowywać wśród rolników tzw. żywy bank nasion, bowiem to tradycyjni i ekologiczni rolnicy są najlepszymi strażnikami nasion, produkcji dobrej jakości żywności i różnorodności biologicznej. (red)     Dzięki uprzejmości fundacji Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi (www.icppc.pl) publikujemy teksty wystąpień prof. Stanisława Wiąckowskiego i Janusza Wojciechowskiego zaprezentowane na Konferencji 'Tradycyjne nasiona - nasze dziedzictwo i skarb narodowy", która to odbyła się w Warszawie, w Belwederze, 17 maja 2008 r.

Wartości tradycyjnych nasion i roślin
     Najważniejszym celem przemysłów biotechnologicznych jest opanowanie rynku nasion na świecie. Nasiona są podstawowym ogniwem w łańcuchu żywieniowym. Kto kontroluje produkcję żywności na świecie, ten ma wpływ na zdrowie całej ludzkości i ma władzę. W tej chwili rynek ten jest prawie w 100% w rękach 6 światowych liderów, z których największy to Monsanto. Celem jest monopol na nasiona na rynku światowym. Robią to wszelkimi możliwymi sposobami: czasem legalnie, najczęściej nielegalnie, pod hasłem pomocy humanitarnej, jak np. w Afryce. Jest to olbrzymie zagrożenie dla światowego rolnictwa i biologicznej różnorodności. Różnorodność biologiczna jest największym skarbem, który pozwala na istnienie nie tylko populacji człowieka, ale i wszelkich istot na świecie. Ten skarb to nasze rośliny i zwierzęta, nasza żywność, lekarstwa, włókna, drewno itp. Pracowały nad doskonaleniem tej różnorodności i coraz lepszym jej wykorzystywaniem liczne pokolenia rolników przez kilka tysięcy lat. To dziedzictwo opierało się na głębokim szacunku do przyrody. 
     Beztroskie wprowadzanie GMO dla krótkotrwałych zysków jest tego jawnym zaprzeczeniem. Dowodem szkodliwej działalności były próby wprowadzenia ziemniaków GM do Boliwii, skarbnicy wielu naturalnych odmian tej rośliny i kukurydzy GM do Meksyku, naturalnego banku odmian tej rośliny. Różnorodność genetyczna zapewnia możliwości przetrwania w zmieniających się warunkach środowiska. Jest ona zagrożona przez ludzi, którzy dostrzegają jedynie własne korzyści, a nie rozumieją całej złożoności przyrody. W XX wieku w Indiach wyróżniano 30 000 odmian ryżu o znacznie lepszym przystosowaniu do warunków środowiska i odpornych na agrofagi. Dziś uprawia się głównie 10 gatunków ryżu. Bangladesz stracił blisko 7000 tradycyjnych odmian ryżu, a Filipiny ponad 300 tradycyjnych odmian. Na ptasią grypę zapada niewiele gatunków dzikich, a hodowle masowe gatunków genetycznie do siebie podobnych, np. drobiu, ginęły w 100%. Dobrym przykładem są ekosystemy lasów tropikalnych, które tworzyły się przez miliony lat. Teraz, po wyrębach milionów hektarów pod uprawę soi okazało się, że lasy te zostały bezpowrotnie utracone i już obserwuje się tego skutki – niekorzystne zmiany klimatu Ziemi. (...)

                                                       prof. Stanisław Wiąckowski

c.d. - w pliku .doc - OPTYMALNI nr 109.

www.optymalni.org.pl - Organizacja Pożytku Publicznego
[Wstecz]

 Pliki doczone do artykuu:
Opis/PlikRozmiarPobierz
OPTYMALNI nr 109 - plik - .doc.104 KBpobierz
 

Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski