Aktualności

OPTYMALNI nr 112
27-11-2008
Miesięcznik OSBO
Miesięcznik OSBO - Organizacji Pożytku Publicznego.

    
Wolni od GMO?
Konferencja pt. 'Śląsk wolny od GMO" odbyła się 27 października 2008 roku w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Organizatorem konferencji był Związek Zawodowy Rolników 'Ojczyzna". Wzięli w niej udział m.in. prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, ekolog, prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, onkolog, Jadwiga Łopata, reprezentująca...

 Koalicję 'Polska wolna od GMO" oraz sir Julian Rose, reprezentujący Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC).
     Henryk Zając z Komitetu Wojewódzkiego ZZR 'Ojczyzna" w swym słowie wstępnym podkreślił znaczenie bioróżnorodności w polskim rolnictwie. Zwrócił uwagę, że co czwarty rolnik w UE to Polak i tę przewagę należy odpowiednio wykorzystać. 'Duże znaczenie ma tu jednak właściwa organizacja rolników, przede wszystkim – rzetelne ich informowanie. Nie o wszystkich zagrożeniach głośno się mówi, a dotyczy to głównie tematu upraw GMO" – mówił. O zachęcaniu do powrotu do ekologicznej uprawy i hodowli w województwie śląskim mówił wicemarszałek Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Ormaniec: 'Trzeba wychodzić naprzeciw rolnictwu ekologicznemu. Dlatego powstał program 'Owca plus", mający na celu stworzenie warunków do powrotu do tradycyjnego wypasu owiec na halach. Mamy na ten cel 800 tys. zł na 2 lata". Jadwiga Łopata z Fundacji ICPPC, reprezentująca też Koalicję 'Polska wolna od GMO", przedstawiła pokrótce działalność fundacji i opisała sytuację dotyczącą GMO w Polsce. 'Zakaz używania pasz z GMO miał obowiązywać zgodnie z ustawą od tego roku –mówiła. – Jednak poprzez działania lobby na rzecz GMO został odroczony do roku 2013. W Polsce istnieje zakaz prowadzenia upraw GMO, ale są doniesienia o 3 tys. ha uprawy kukurydzy GMO. W tej sprawie wystosowaliśmy list do prokuratora generalnego". Sir Julian Rose, rolnik, ekolog, prezes ICPPC, ekspert Brytyjskiej Agencji Rozwoju Wsi mówił o nasionach GMO. 'Rolnicy zawsze stali na straży zdrowia narodu. Szczególnie w Polsce, gdzie rolnictwo jest najmniej uzależnione od chemii. GMO godzi w zdrowe, polskie rolnictwo, gdyż nasiona GMO wyjaławiają glebę i w związku z tym rośliny stają się całkowicie zależne od chemii – perorował. – Wielkie ponadnarodowe korporacje, chcą kontrolować produkcję naszej żywności. Te korporacje zamierzają zupełnie uzależnić rolników od siebie i zrobić z nich niewolników swoich nasion i swoich produktów". (...)

c.d. - w pliku .doc - OPTYMALNI nr 112

www.optymalni.org.pl - Organizacja Pożytku Publicznego
[Wstecz]

 Pliki doczone do artykuu:
Opis/PlikRozmiarPobierz
OPTYMALNI nr 112 - plik - .doc.117 KBpobierz
 

Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski