Dieta Optymalna

Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.XVII). Ludzie szczególnie narażeni na zachorowanie na miażdżycę.
   W latach 50-tych (XXw.) miażdżycę tętnic wieńcowych i aorty spotykano u 67% żołnierzy USA ginących w walkach w Korei, mimo nie występowania u żadnego z nich za życia nadciśnienia, wśród 77% ginących w Korei żołnierzy brytyjskich.
   Natomiast wśród ginących w walkach w Wietnamie żołnierzy USA przeciętnie kilka lat starszych niż w Korei zmiany miażdżycowe niewielkiego stopnia spotykano już tylko u 45%.
   W latach 60-tych miażdżyca i zgony nią spowodowane występowały w USA najszęściej wśród lekarzy, szczególnie wśród chirurgów.
   Wśród 275 mężczyzn średnio 27 letnich...

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 30-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.
Miażdżyca. (cz.XVI) Inne czynniki wpływające na rozwój miażdżycy.
   U ludzi na diecie miażdżycorodnej jednym z czynników sprzyjających rozwojowi miażdżycy jest przebywanie w wyższej temperaturze otoczenia i odwrotnie, niska temperatura będzie chroniła przed rozwojem miażdżycy. Glukoza spalana w cyklu pentozowym daje mniej energii, niż ta sama glukoza spalana w cyklu heksozowym. Jedna gramocząsteczka glukozy spalona w cyklu pentozowym daje mniej energii o 17,2 Kcal, niż ta sama glukoza spalona w cyklu heksozowym. Mniejsza ilość energii uzyskana przy...
Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 29-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.XV) Rola wysiłku fizycznego w miażdżycy.
   Wysiłek fizyczny i praca mięśniowa przyspiesza, bądź opóźnia rozwój miażdżycy w zależności od składu diety. U ludzi na diecie w której głónym źródłem energii dla mięśni kończyn dolnych są węglowodany spalane w szlaku heksozowym, przeciążanie kończyn powoduje przyspieszenie rozwoju miażdżycy. Z powodu dużego zapotrzebowania na tlen pracujących mięśni u tych ludzi, występuje znaczne upośledzenie  zaopatrzenia w tlen komórek ścian tętnic, które zmuszone są uruchomić szlak pentozowy dla pozyskania tlenu z glukozy, czego efektem jest rozwój miażdżycy...

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 28-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.XIV) Palenie papierosów a miażdżyca.
   Wyniki badań różnych autorów, w różnych krajach i różnych okresach są często sprzeczne.
Wpływ palenia na organizm zależy głównie od składu diety osób palących, następnie ilości wypalanych papierosów, następnie od całego szeregu innych towarzyszących czynników.
   Niektórzy sadzą, że nałóg palenia i skłonności do choroby wieńcowej zależą od jakiegoś trzeciego wspólnego czynnika.
   W Polsce 98% chorych na miażdżycę kończyn dolnych czy chorobę Buergera przez długie okresy paliło tytoń...

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 27-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.XIII). Rola składników mineralnych w rozwoju miażdżycy. (cz.II)
   Znaleziono niższy poziom magnezu u zmarłych z powodu zakrzepu wieńcowego lub zmian zwyrodnieniowych mięśnia serca. Co to znaczy? - to znaczy, że jak jest mało magnezu to jest dowód na to, że podawana glukoza musi iść w szlkaku pentozowym przerabiana na trójdlicerydy następnie na cholesterol i wtedy występuje ta wzmożona krzepliwość krwi.
   Nadmiar wapnia w diecie z kolei sprzyja rozwojowi miażdżycy przez zwiększenie ilości glukozy przetwarzanej w szlaku pentozowym. Podobnie witamina D...

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 26-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.
Miażdżyca. (cz.XII). Rola składników mineralnych w rozwoju miażdżycy. (cz.I)
   Składniki mineralne pełnią szereg różnych funkcji w organizmie, są między innymi częściami składowymi enzymów. Zapotrzebowanie na składniki mineralne i ich zużycie w organizmie jest tym większe, czym organizm otrzymuje w pożywieniu gorsze białka i gorsze paliwa. Czym niższa wartość biologiczna spożywanych białek i czym niższa wartość biologiczna paliw, tym bardziej utrudniona musi być przemiana materii, tym więcej musi zachodzić reakcji chemicznych, tym więcej organizm musi syntetyzować enzymów, więcej zużywać składników mineralnych i witamin jako części składowych tych enzymów, tym więcej w końcu musi tracić niepotrzebnie energii na tzw. przemianę podstawową.
Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 15-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.
Miażdżyca. (cz.XI) Miażdżyca a zawał.
   Zawały występują zarówno u ludzi bez śladu zmian miażdżycowych, jak i u ludzi z miażdżycowym zwężeniem tętnic wieńcowych, czy zatorem lub zakrzepem tętnic.
   Zawały występują powszechnie wśród gonionych lub schwytanych zwierząt trawożernych (zajęcy, saren, antylop), ale nigdy u drapieżników mimo, że w/w zwierzęta nie chorują na miażdżycę.
   Przyczyną zawału jest zawsze martwica mięśnia sercowego, spowodowana zaburzeniami metabolizmu mięśnia sercowego, które z kolei spowodowane są niekorzystnym składem diety.
Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 14-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.X). Znaczenie cukrzycy w rozwoju miażdżycy.
   Długotrawła cukrzyca sprzyja rozwojowi ciężkiej miażdżycy i powoduje wyższą śmiertelność z powodu chorób serca (110), szczególnie w młodszych grupach wieku (256), częściej zatory mózgu, zakrzepy i zawały (283).
   W cukrzycy ze współistniejącą miażdżycą występuje szczególnie wysoki poziom trójglicerydów (64), a wysoki poziom trójglicerydów jest skutkiem nadmiernego przetwarzania glukozy w cyklu pentozowym w wątrobie (221).
   Zapadalność na cukrzycę we wszystkich krajach i u wszystkich ras ludzkich zwiękasza się proporcjonalnie do wzrostu zawartości białka i tłuszczu w diecie (64). Ale...
 

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 13-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.IX). Znaczenie nadciścienia w rozwoju miażdżycy.(cz.II)
   Utarło się przekonanie, że przyczyną nadciśnienia jest duże spożycie soli kuchennej. Jest to przekonanie błędne ponieważ w czasie wojen: pierwszej i drugiej wojny światowej, spożycie soli kuchennej wzrastało 3-5 i więcej razy, a nadciśnienie się cofało.
  Podano w doświadczeniu studentom amerykańskim trzy razy zwiększoną niż przeciętnie dawkę soli w diecie, w warunkach kontrolowanych i to nie miało żadnego wpływu na wzrost ciśnienia.
   Praktycznie nadciśnienie i duże spożycie soli mają jedną wspólną przyczynę wyższą.

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 12-10-2004wicej »
Wademekum miażdżycy.

Miażdżyca. (cz.VIII). Znaczenie nadciśnienia w rozwoju miażdżycy.(cz.I)
   Nadciśnienie odgrywa decydującą rolę w rozwoju miażdżycy, ale jest tylko objawiem towarzyszącym spowodowanym tą samą co i miażdżyca przyczyną, zwłaszcza tzw. nadciśnienie utrwalone miażdżycowe. Przy niskim ciśnieniu krwi nie rozwija się miażdżyca mimo intensywnej lipemii. Miażdżyca nie rozwija się też przy niskim poziomie lipidów w przeliczeniu na cholesterol niższym od 145mg%.
   Około 90% przypadków nadciśnienia jest tzw. nadciśnieniem pierwotnym. Przyczyną nadciśnienia jest określony skład diety wymuszający podwyższenie ciśnienia krwi.

Copyright by Jan Kwaśniewski - wszelkie prawa zastrzeżone / 09-10-2004wicej »

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski